Informujemy że pierwszym z opracowywanych systemów bezzałogowych który został skierowany do komercjalizacji jest „dron antysmogowy” o pełnej nazwie handlowej Pelixar LSMA-PM MRe-X8 w skrócie Pelixar LSMA

LSMA – jest to Lotniczy System Monitoringu Atmosfery z czujnikiem Pyłu Zawieszonego (PM – Particulate Matter).

Nad systemem trwają intensywne prace koncepcyjne, projekt jest podzielony na kilka etapów rozwojowych.
Etap.1 to w pełni funkcjonalna platforma pomiarowa będąca demonstratorem technologi LSMA.
Pierwszy taki zestaw został właśnie zamówiony przez Urząd Miasta w Elblągu.
Projekt jest rozwojowy, będziemy na bieżąco informować o jego postępach i nawiązanych kooperacjach w obrębie tworzenia tej technologii.

Obecnie system wyposażony jest w moduł pomiarowy opracowany przez nasz dział techniczny służący do zdalnego odczytu i rejestracji zapylenia pyłem zawieszonym typu PM25 oraz PM10, moduł posiada także zintegrowany termometr oraz higrometr którego celem jest kontrola i rejestracja warunków atmosferycznych podczas odczytu. Rejestracja parametrów odbywa się na pokładzie bezzałogowca oraz jest przesyłana do stanowiska operatora umożliwiając odczyt parametrów w trakcie lotu. Odczyty z sensorów pozwalają na bieżącą zdalną analizę i rejestrację przekroczenia parametrów składu powietrza w monitorowanym rejonie.

Etap.2 z 3 projektu opiszemy w najbliższym czasie gdy dokończymy negocjacje z partnerami.