Gratulacje dla młodych naukowców z 3 LO w Gdyni. W sobotę 20.10.2018 zrealizowany został kolejny cel w projekcie B+R którym było wykonanie lotu samolotem bezzałogowym z początku stratosfery i lądowaniem dokładnie we wskazanym miejscu, drona na wysokość 11,5km AGL wyniósł balon meteorologiczny, na pokładzie RPA umieszczone były próbki meteorologiczne i materiał biologiczny.

To malutki krok dla ludzkości, mały krok dla bezzałogowego lotnictwa, średni krok dla pomiarów meteorologicznych w górnych warstwach atmosfery ale duży krok dla tych młodych ambitnych ludzi i ich przyszłości.

Jesteśmy dumni że możemy wspierać ten projekt od strony technicznej jak i od strony koordynacji dostępności przestrzeni powietrznej.
W projekt zaangażowany jest duży sztab ludzi, firm i instytucji.

Wkrótce pełne sprawozdanie z realizacji i przebiegu tego lotu.
Następny krok to wysokość 30km tj. koniec gęstszych warstw atmosfery.

  • Z naszej strony podziękowania należą się dla zespołu ASM z PAŻP a w szczególności dla panów Henryk Główka, Maciej Włodarczyk, Rafał Paprocki.