Informujemy że w dniu 31.10.2018 podczas konferencji prasowej UM Elbląga zaprezentowany został dron Pelixar LSMA którego dostarczyliśmy w dniu 26.10.2018 wraz z demonstracją i przeszkoleniem (tydzień przed terminem). Dostarczony zestaw LSMA jest realizacją Etapu.1 części lotniczej wdrożenia wchodzącego w skład kompleksowego systemu.
Pelixar LSMA (Lotniczy System Monitoringu Atmosfery) to zaawansowany lotniczy system monitoringu atmosfery przeznaczony do wykonywania punktowych i przestrzennych analiz składu powietrza w zakresie pyłu PM2.5 oraz PM10.

Cały projekt Pelixar LSMA obejmuje łącznie trzy etapy rozwoju, podczas których zostanie opracowana naziemna część systemu w postaci lokalnych aplikacji analizy i wizualizacji danych, część serwerowa analizy i dystrybucji danych przestrzennych. W tym celu, na wniosek Prezydenta Miasta Elbląga został powołany zespół badawczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska (WILiS PG) celem wsparcia w opracowaniu kolejnych części systemu. Pelixar S.A jako partner technologiczny jest odpowiedzialny za wdrożenie, adaptację i ewaluację opracowanych przez naukowców Politechniki Gdańskiej algorytmów. Projekt LSMA powstał w wyniku mariażu wysokich technologii (Pelixar S.A), nauki (WILiS PG) i potrzeb społeczeństwa (UM Elbląg).

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie instytucji lokalnych w walce z “narastającym problemem smogu” dzięki dostarczaniu im danych pomiarowych w formie numerycznej mapy zanieczyszczenia wraz predykcją (przewidywaniem) zjawiska, to umożliwi lepsze zrozumienie problemu i dokładniejsze wskazanie źródła nadmiernej lokalnej emisji zanieczyszczenia powietrza oraz opcjonalnie głównego emitenta. W perspektywie powinno to mieć wymierny pozytywny wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców z rejonu objętego działaniem systemu LSMA.

  • W ramach opracowanej technologii powstały dwa autorskie rozwiązania techniczne.

  • Technologia LSMA została zgłoszona na XXI edycję konkursu “Polski Produkt Przyszłości” organizowaną przez PARP

  • Możliwości opracowanego rozwiązania nie ograniczają się tylko do “pomiaru smogu”.