Opublikowano Dodaj komentarz

Rozporządzenie o BVLOS

Na te przepisy czekały służby, przemysł i operatorzy komercyjni.

Jest to prawo „uwalniające” i ułatwiające wykonywanie lotów dronami poza zasięgiem wzroku operatora.
Powoduje to utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w sektorze światowego lotnictwa bezzałogowego.
Polska to aktualnie na świecie:
– trzecia pozycja pod względem ilości wydanych uprawnień zawodowych (UAVO) dla operatorów wykonujących komercyjne loty dronami.
– drugi kraj który wprowadził „Uwolnienie dla lotów BVLOS”.
– szósty wytwórca systemów bezzałogowych (RPAS).
– jeden z pierwszych krajów który zaakceptował u siebie uprawnienia wydane w innych krajach.
– jeden z pierwszych krajów który umożliwił prowadzenie szkoleń i egzaminu państwowego dla obywateli innych krajów.
– pierwszy kraj który w imieniu UE uruchomił program U-Space (CEDD).
– prawdopodobnie pierwszy kraj na świcie który wprowadza zintegrowane zarządzanie lotami dronów dzięki kooperacji PAŻP/ Drone Radar/ Hawk-E
– kraj w którym ministerstwo właściwe dla zarządzania lotnictwem aktywnie wspiera rozwój sektora i słucha potrzeb wszystkich stron.

Polska to także aktywny członek w tworzeniu struktur lotniczych i zintegrowanych przepisów w obszarze lotnictwa bezzałogowego, w Uni Europejskiej (EASA) i na świecie (FAA).
Na międzynarodowych konferencjach systematycznie występują:
– Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych z ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
– Maciej Włodarczyk, Kierownik zespołu ds. operacji BSP z PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).
– Paweł Korzec, przedstawiciel aplikacji #DroneRadar

Kadra wchodząca w skład Pelixar S.A. jako eksperci branżowi od początku biorą aktywny udział w tworzeniu rozporządzeń oraz innych przepisów z obszaru lotnictwa bezzałogowego:
– Sebastian Nowicki (COO), jako egzaminator UAVO z ULC
– Mariusz Pułas (CTO), jako egzaminator UAVO z ULC

Opublikowano Dodaj komentarz

Konferencja COP24 w ramach CEDD na ostatnim dniu Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Dzisiaj konferencja COP24 w ramach CEDD* na ostatnim dniu Szczytu Klimatycznego w Katowicach.

Temat to możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych do walki o poprawę jakości powietrza w aglomeracjach miejskich.

Przedstawiliśmy swoje stanowisko w sprawie rozwoju metodyki pomiarów powietrza, które opracowujemy wspólnie Politechniką Gdańską i UM Elbląga.
Kolejnym z przedstawianych zagadnień była analiza pozyskanych danych pomiarowych w postaci przestrzennych map numerycznych zanieczyszczenia powietrza.
Zaprezentowane dane pozyskaliśmy z wykonanego monitoringu lotniczego niskiego pułapu z wykorzystaniem drona Pelixar LMA.
Rekomendowaliśmy aby dalszy rozwój tej technologi realizowany był w ramach kompetencji i możliwości CEDD.

* CEDD – Centralno Europejski Demonstrator Dronowy

Opublikowano Dodaj komentarz

Raport wybranych zdarzeń z listopada 2018

– EUIPO dokonaliśmy zastrzeżenia znaku towarowego na teren EU

– RPS zostaliśmy zarejestrowani w ULC i możemy prowadzić szkolenia lotnicze (Rejestr Podmiotów Szkolących w Urząd Lotnictwa Cywilnego)

– PFR przystąpiliśmy do konkursu PPP (Polski Fundusz Rozwoju, Polski Produkt Przyszłości)

– PBE dokonaliśmy rejestracji i zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani (Pomorski Broker Eksportowy)

– CES jedziemy na światowe największe targi technologiczne do Las Vegas, nawiązać kolejne kooperacje technologiczne i podpatrzeć konkurencję aby skutecznie wystawić się w kolejnym roku.

– FLNP przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie specjalistyczne dla klienta zorganizowanego (Fotogrametria Lotnicza Niskiego Pułapu)

– CEDD zostaliśmy zaproszeni do wystąpienia w czasie konferencji dotyczącej rozwoju tego akceleratora (Centralno Europejski Demonstrator Dronowy) *

– Neofin podpisaliśmy umowę na prowadzenie księgowości w bardzo doświadczonym i nowoczesnym podmiocie, wypracowaliśmy strategię fiskalną i procedury obiegu dokumentów

– XLE dopracowaliśmy już szczegóły i negocjujemy warunki dla wdrożenia u nas programu sprzedaż/magazyn/produkcja zintegrowanego z księgowością

– LSI jesteśmy w trakcie rozmów o kooperację z czołowym producentem skanerów laserowych LIDAR, na dostarczanie platformy nośnej do wykonywania precyzyjnej fotogrametrii lotniczej i mapowania inspekcyjnego, concept dron już powstaje (Lotniczy System Inspekcyjny). *

– Beesfund podpisaliśmy umowę na emisję akcji na ich platformie. *

– Vadym Melnyk nasz co-founder z Cervi Robotics i Servo Code został zaproszony na gospodarcze śniadanie u Prezydenta.

– LMA opracowaliśmy nowy lepszy czujnik do Lotniczego Monitoringu Atmosfery wraz z odbiornikiem GPS który pozwala na rejestrację pozycji pomiaru.*

– HAMVS stratosferyczny lot na 30km hybrydowego systemu balon+dron w ramach naukowego projektu 3-SAT zaplanowany został na 05.2019. *

– Zegary pozwalające monitorować światowy postęp sektora kosmicznego zostały zamontowanie w naszym Centrum Kontroli Operacji Bezzałogowych.

– Wydział Środowiska UM Gdynia jesteśmy po konsultacjach technicznych dotyczących możliwości efektywnego monitoringu i lokalizacji emitentów spalin pochodzących ze spalania niedozwolonych materiałów. *

– SAR jesteśmy po konsultacjach technicznych z dyrekcją Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa dotyczących możliwych zastosowań dla bezzałogowych systemów lotniczych w operacjach morskich SAR, zostaliśmy zaproszeni z naszym dronem ratowniczym do uczestnictwa w testach procedur SAR i w kilku wybranych operacjach SAR

Aktualni wybrani Klienci to :
– Uniwersytet Warmińsko Mazurski
– Lasy Państwowe
– UM Elbląg
– Akademia Morska Szczecin

* temat będzie kontynuowany w szerszym zakresie