– EUIPO dokonaliśmy zastrzeżenia znaku towarowego na teren EU

– RPS zostaliśmy zarejestrowani w ULC i możemy prowadzić szkolenia lotnicze (Rejestr Podmiotów Szkolących w Urząd Lotnictwa Cywilnego)

– PFR przystąpiliśmy do konkursu PPP (Polski Fundusz Rozwoju, Polski Produkt Przyszłości)

– PBE dokonaliśmy rejestracji i zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani (Pomorski Broker Eksportowy)

– CES jedziemy na światowe największe targi technologiczne do Las Vegas, nawiązać kolejne kooperacje technologiczne i podpatrzeć konkurencję aby skutecznie wystawić się w kolejnym roku.

– FLNP przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie specjalistyczne dla klienta zorganizowanego (Fotogrametria Lotnicza Niskiego Pułapu)

– CEDD zostaliśmy zaproszeni do wystąpienia w czasie konferencji dotyczącej rozwoju tego akceleratora (Centralno Europejski Demonstrator Dronowy) *

– Neofin podpisaliśmy umowę na prowadzenie księgowości w bardzo doświadczonym i nowoczesnym podmiocie, wypracowaliśmy strategię fiskalną i procedury obiegu dokumentów

– XLE dopracowaliśmy już szczegóły i negocjujemy warunki dla wdrożenia u nas programu sprzedaż/magazyn/produkcja zintegrowanego z księgowością

– LSI jesteśmy w trakcie rozmów o kooperację z czołowym producentem skanerów laserowych LIDAR, na dostarczanie platformy nośnej do wykonywania precyzyjnej fotogrametrii lotniczej i mapowania inspekcyjnego, concept dron już powstaje (Lotniczy System Inspekcyjny). *

– Beesfund podpisaliśmy umowę na emisję akcji na ich platformie. *

– Vadym Melnyk nasz co-founder z Cervi Robotics i Servo Code został zaproszony na gospodarcze śniadanie u Prezydenta.

– LMA opracowaliśmy nowy lepszy czujnik do Lotniczego Monitoringu Atmosfery wraz z odbiornikiem GPS który pozwala na rejestrację pozycji pomiaru.*

– HAMVS stratosferyczny lot na 30km hybrydowego systemu balon+dron w ramach naukowego projektu 3-SAT zaplanowany został na 05.2019. *

– Zegary pozwalające monitorować światowy postęp sektora kosmicznego zostały zamontowanie w naszym Centrum Kontroli Operacji Bezzałogowych.

– Wydział Środowiska UM Gdynia jesteśmy po konsultacjach technicznych dotyczących możliwości efektywnego monitoringu i lokalizacji emitentów spalin pochodzących ze spalania niedozwolonych materiałów. *

– SAR jesteśmy po konsultacjach technicznych z dyrekcją Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa dotyczących możliwych zastosowań dla bezzałogowych systemów lotniczych w operacjach morskich SAR, zostaliśmy zaproszeni z naszym dronem ratowniczym do uczestnictwa w testach procedur SAR i w kilku wybranych operacjach SAR

Aktualni wybrani Klienci to :
– Uniwersytet Warmińsko Mazurski
– Lasy Państwowe
– UM Elbląg
– Akademia Morska Szczecin

* temat będzie kontynuowany w szerszym zakresie