Dzisiaj konferencja COP24 w ramach CEDD* na ostatnim dniu Szczytu Klimatycznego w Katowicach.

Temat to możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych do walki o poprawę jakości powietrza w aglomeracjach miejskich.

Przedstawiliśmy swoje stanowisko w sprawie rozwoju metodyki pomiarów powietrza, które opracowujemy wspólnie Politechniką Gdańską i UM Elbląga.
Kolejnym z przedstawianych zagadnień była analiza pozyskanych danych pomiarowych w postaci przestrzennych map numerycznych zanieczyszczenia powietrza.
Zaprezentowane dane pozyskaliśmy z wykonanego monitoringu lotniczego niskiego pułapu z wykorzystaniem drona Pelixar LMA.
Rekomendowaliśmy aby dalszy rozwój tej technologi realizowany był w ramach kompetencji i możliwości CEDD.

* CEDD – Centralno Europejski Demonstrator Dronowy