Możemy już poinformować że pierwszym podmiotem z nawiązanych dużych kooperacji technicznych jest APS – Advanced Protection Systems S.A.
Jest to światowy lider technologi detekcji i neutralizacji lotniczych systemów bezzałogowych.

http://apsystems.tech/