Na te przepisy czekały służby, przemysł i operatorzy komercyjni.

Jest to prawo „uwalniające” i ułatwiające wykonywanie lotów dronami poza zasięgiem wzroku operatora.
Powoduje to utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w sektorze światowego lotnictwa bezzałogowego.
Polska to aktualnie na świecie:
– trzecia pozycja pod względem ilości wydanych uprawnień zawodowych (UAVO) dla operatorów wykonujących komercyjne loty dronami.
– drugi kraj który wprowadził „Uwolnienie dla lotów BVLOS”.
– szósty wytwórca systemów bezzałogowych (RPAS).
– jeden z pierwszych krajów który zaakceptował u siebie uprawnienia wydane w innych krajach.
– jeden z pierwszych krajów który umożliwił prowadzenie szkoleń i egzaminu państwowego dla obywateli innych krajów.
– pierwszy kraj który w imieniu UE uruchomił program U-Space (CEDD).
– prawdopodobnie pierwszy kraj na świcie który wprowadza zintegrowane zarządzanie lotami dronów dzięki kooperacji PAŻP/ Drone Radar/ Hawk-E
– kraj w którym ministerstwo właściwe dla zarządzania lotnictwem aktywnie wspiera rozwój sektora i słucha potrzeb wszystkich stron.

Polska to także aktywny członek w tworzeniu struktur lotniczych i zintegrowanych przepisów w obszarze lotnictwa bezzałogowego, w Uni Europejskiej (EASA) i na świecie (FAA).
Na międzynarodowych konferencjach systematycznie występują:
– Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych z ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego).
– Maciej Włodarczyk, Kierownik zespołu ds. operacji BSP z PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).
– Paweł Korzec, przedstawiciel aplikacji #DroneRadar

Kadra wchodząca w skład Pelixar S.A. jako eksperci branżowi od początku biorą aktywny udział w tworzeniu rozporządzeń oraz innych przepisów z obszaru lotnictwa bezzałogowego:
– Sebastian Nowicki (COO), jako egzaminator UAVO z ULC
– Mariusz Pułas (CTO), jako egzaminator UAVO z ULC

urzad lotnictwa logo 800
www.panasa.pl
panasa utm