Spot promujący duży twórczy organizm i środowisko pro rozwojowe jakim jest kompleks PPNT.
Tutaj mieści się nasza siedziba i tak wygląda współpraca wewnątrz parkowa.
Zostaliśmy wybrani do uczestnictwa w realizacji spotu spośród szerokiej grupy innowacyjnych firm parkowych.