W dniu 12 lutego odbyło się spotkanie Krajowej Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Omawiane były kwestie założeń programowych i możliwego wykorzystania Lotniczych Systemów Bezzałogowych dla realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020-2030

Na spotkaniu reprezentował nas COO – Pelixar S.A. Sebastian Nowicki.

Przedstawiliśmy swoje propozycje w temacie:
– analizy natężenia i rozkładu ruchu drogowego.
– zapobiegania i analizy wypadków drogowych.
– poszukiwania osób zaginionych.
– metod prowadzenia Dialogu Technicznego na bazie naszych doświadczeń z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
– Ministerstwa Infrastruktury
– Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
– Policji z wydziału ds. Poszukiwań Osób Zaginionych
– Policji z wydziału ds. Ruchu Drogowego
– Państwowej Straży Pożarnej
– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
– Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
– Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
– Centrum Informacji Kryzysowej

Spotkanie prowadziła Małgorzata Darowska – pełnomocnik Ministerstwa Infrastruktury ds. Lotnictwa Bezzałogowego