W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Energii uczestniczyliśmy w seminarium poświęconym możliwym zastosowaniom BSL (Bezzałogowych Systemów Lotniczych) w przemyśle energetycznym.
Celem spotkania było stworzenie platformy komunikacji pomiędzy sektorem energetycznym a branżą BSL.
Naszym zadaniem było przedstawienie obecnych i przyszłościowych rozwiązań dedykowanych dla przemysłu energetycznego.

W panelu eksperckim przedstawiliśmy:
– aktualnie dostępne rozwiązania BSL
– obszary wymiernych korzyści i oszczędności w zastosowaniu BSL
– przykładowe zastosowania BSL
– możliwości tworzenia programów pilotażowych i projektów B+R (Badawczo-Rozwojowych)

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
– Ministerstwa Energii
– Polskiego Funduszu Rozwoju
– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
– Centrum Informacji Kryzysowej
– Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
– podmioty z sektora energetycznego
– podmioty z sektora lotnictwa bezzałogowego
– Pelixar S.A. reprezentowali COO – Sebastian Nowicki i CTO – Mariusz Pułas

Szersza publikacja jest na stronie PFR
https://pfr.pl/pl/aktualnosci/drony-w-branzy-energetycznej…

Nasza prezentacja jest dostępna na stronie
https://pelixar.com/do-pobrania/

Galeria źródło: Ministerstwo Energii.