Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego poinformowaliśmy o rozpoczęciu prac nad powołaniem klastra kompetencyjnego, obejmującego branżę Bezzałogowych Systemów Lotniczych.

Grupa założycielska składa się z ekspertów branżowych, którzy są przedstawicielami czołowych polskich podmiotów, działających na terenie Polski i zagranicą.

Reprezentantem inicjacyjnej grupy jest Radosław Zych z firmy FlyTech Sp. z o.o. ,
w grupie roboczej znajdują się min. Marcin Swystun z Pelixar S.A., Vadym Melnyk z Cervi Robotics sp. z o.o.,
Radosław Piesiewicz z Advanced Protection Systems S.A.

Cele klastra to:
– reprezentowanie interesów branży w tworzeniu prawa lotniczego w Polsce i za granicą,
– wspólne tworzenie rozwiązań i systemów bezzałogowych,
– prezentacja polskich rozwiązań technologicznych na targach międzynarodowych,
– edukacja rynku z aktualnych rozwiązań i stanu techniki w systemach bezzałogowych,