Umowa z ARP na 1,3mln zł .

Umowa jest hybrydowa, zakłada stworzenie automatycznego systemu dronowego do opracji SAR oraz zakup środków produkcji do skalowania opracowanego rozwiązania.

To przełomowy moment dla spółki a otrzymany grant dotacji to duża dawka paliwa lotniczego dla dalszego rozwoju naszych systemów.
Prace startują w styczniu 2020r.
Projekt B+R Pelixar aSAR.