Projekt – LMŚ (Lotniczy Monitoring Środowiskowy) – realizujemy z Portem Gdańsk

Rozpoczęliśmy nowy projekt z Port Gdańsk. W ramach projektu opracujemy i dostarczymy rozwiązanie dronowe służące min do monitoringu zanieczyszczenia lub skażenia wody w kanale portowym oraz nabrzeżu portowym, z opcją kontroli kotwicowiska portu.
Dzięki temu rozwiązaniu, kontrola stanu wód portowych w postaci monitoringu i interwencji ma stać się szybsza i efektywniejsza.

Projekt ma także wymiar ekologiczny co jest istotne dla wielu z nas którym wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska jest bliskie.
Docelowo rozwiązanie może być przydatne do pomiarów skażenia lub zanieczyszczenia gruntu.
Potencjał występuje także w innych zastosowaniach.

Technologia planowana do użycia na dronie:
– sensoryka multispektralna > analiza zdalna
– sonda WTW > pomiar bezpośredni
– zdalny czerpak wody > Karol Makowski & Ryszard Staniszewski
– dualny link video (bezpośredni + GSM) > Securo

Współpraca w ramach projektu obejmuje:
– Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
– dr inż. Wojciech Chwiałkowski > kierownik B+R w Elbląski Park Technologiczny
– dr inż. Paweł Burdziakowski > wykładowca w Politechnika Gdańska
– inż. Karol Makowski > firma Warmie
– prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski
Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
– Andrzej Załuski > firma Securo

Technologia i metodyka pomiarów środowiskowych zaplanowana do realizacji w tym projekcie z pewnością jest przełomowa.