16-17.10.2020 odbyła się Konferencja „On Duty”

Dzień wykładów dotyczących ratownictwa wodnego.
Dzień testów sprzętu ratowniczego.

Razem z Sopockie WOPR mieliśmy prezentację.
W asyście Zachodniopomorskie WOPR mieliśmy testy.
Wraz z Julia Sieńkowska demonstrowaliśmy bojkę.

Były to kolejne udane testy opracowywanego w ramach projektu B+R prototypu funkcjonalnego drona do zadań poszukiwań i ratownictwa Pelixar aSAR. W ramach konferencji, korzystając z obecności elity krajowego ratownictwa wodnego przeprowadziliśmy pierwsze symulacje holowania pozoranta za pomocą innowacyjnej bojki ratowniczej dedykowanej dronom, opracowanej przez Julię Sieńkowską w ramach jej pracy dyplomowej na ASP w Gdańsku.
Testy odbyły się w obecności i z udziałem ratowników.
Holowanie i testy bojek ratowniczych wykonaliśmy wraz z dwoma ratownikami.
Zebraliśmy pozytywną ocenę i ogromną ilość fachowej wiedzy.