Opublikowano

Warsztaty SAR – Sopot 20-22.04

Wczoraj zakończyły się 3.dniowe intensywne warsztaty z zadań Poszukiwań i Ratownictwa z wykorzystaniem dronów zorganizowane przez Sopockie WOPR

W warsztach wzięły udział jednostki GOPR, WOPR, SAR, PSP z całej Polski.

Byliśmy obecni jako partner z wykładem o zmianach w prawie lotniczym i zasadach wykonywania lotów.
Wykonaliśmy szereg testów i demonstracji technologii naszych rozwiązań.
Służyliśmy także pomocą w zakresie rozwoju umiejętnosci praktycznych wykonywania lotów.

Z własnyn dronem Pelixar SAR MRe X8 przyjechało Zachodniopomorskie WOPR i wykonało na nim wiele demonstracji i testów.
W tym test dostarczenia z plaży na łódz zestawu ratunkowego o masie 5kg (dronem o masie 5,5kg)

Dziękujemy za zaproszenie

* kilka zdjęć pożyczyliśmy od uczestników.

Opublikowano

Dron Pelixar LMS – odbiorca Politechnika Gdańska

dron Pelixar LMS – odbiorca Politechnika Gdańska
* Lotniczy Monitoring Środowiskowy

Na zamówienie PG opracowaliśmy dedykowane rozwiązanie do lotniczych pomiarów Zanieczyszczenia Światłem

Pomiary emisji światła w aglomeracjach to nowa dziedzina badań na świecie, w tym zakresie powstają pierwsze technologie oraz regulacje prawne.

PG przoduje w tych badaniach w Polsce oraz odnosi sukcesy międzynarodowe w zakresie:

 • innowacyjnej multisensorycznej technologii pomiarów.
 • opracowania metodyki pomiarów zanieczyszczenia.
 • publikacji międzynarodowych, w tym prestiżowe NATURE.

Dron wyposażony jest w następującą sensorykę pomiarową:

 • kamera DLSM RGB Sony o wysokiej czułości
 • kamera multispektralna Micasense RedEdge MX
 • kamera multispektralna Micasense RedEdge MX Blue
 • sensor Micasense DLS.1
 • spektrometr MK350D Compact
 • miernik światła SQM

Jest to kolejny opracowany dron do pomiarów zanieczyszczenia środowiska, po dronie do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i dronie do pomiarów zanieczyszczenia wody, który wkrótce wejdzie do oferty.

W komentarzach znajdują się linki do publikacji.

Opublikowano

WebSummit 2021 – Lisbona, Portugalia

Jesteśmy obecni ze stanowiskiem firmowym i wystąpieniem naszego CEO.
Ten event to największa na świecie giełda firm i nowych technologii.

Przede wszystkim to miejsce bezpośrednich spotkań z przedstawicielami światowych brandów, funduszy VC i firmami chcących nawiązać współpracę.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością i jakością przeprowadzonych rozmów.

Do dyspozycji są 4 hale targowe i 1 hala koncertowa.
Obecne są największe światowe nazwiska i największe firmy, np: Siemens, Apple, Galp, Amazon, Shell, Facebook, Skydio, Microsoft, Cisco, Google.

Są także stoiska narodowe, w tym Polski.
To jest dla nas kolejny element budowania światowej marki.

Zdecydowanie warto było tu przylecieć, zwłaszcza, że pierwszego dnia rano, jeszcze przed rozpoczęciem kongresu, cały zespół surfował na top lokacji Peniche

Opublikowano

CIPREA21 Spain Cordoba 15-17.10.2021

III Międzynarodowy kongres zapobiegania utonięciom.
Sopockie WOPR & Pelixar SA z ekspercką prezentacją w temacie stosowania UAV w ratownictwie wodnym.

To najważniejszy event w tym temacie w europie i pierwszy od momentu ogłoszenia pandemii.

9 obszarów tematycznych: Prewencja, Dane, Nauka pływania i bezpieczeństwa wodnego, Ratownictwo, Medyczne, Katastrofy i wpływ zmiany klimatu, Migranci i uchodźcy, Innowacje, Sport, UAVS

Cytat z programu konferencji:

„Według Światowej Organizacji Zdrowia co godzinę na świecie w wyniku utonięcia umiera ponad 40 osób, co daje łącznie 372 000 rocznie. Od 2015 r. w Hiszpanii miało miejsce ponad 2400 zgonów w wyniku utonięcia w przestrzeniach wodnych, większości z nich można było zapobiec. Dane te wskazują na potrzebę połączenia sił w poszukiwaniu strategii, które pomogą zapobiegać i zmniejszać liczbę zgonów w środowisku wodnym”.

To już 3 konferencja w temacie ratownictwa wodnego w której bierzymy udział, zawsze z prezentacją

 • 11.2019 Szczecin – I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego
 • 10.2020 Gdynia – III konferencja On Duty
 • 10.2021 CIPREA Cordoba – 3rd International Congress on Drowning Prevention CIPREA

Hiszpania mocno rozwija swoje wyposażenie ratownicze kąpielisk morskich w systemy dronowe.
Będziemy tutaj w 05.2022 z demonstracjami drona Pelixar SAR MRe, liczymy na dobre kontakty.

Opublikowano

12.09.2021 SAR drone successful tests in Germany

With our Pelixar SAR drone technology we have conducted a simulated water rescue operation at the guarded sea bathing area of ​​the city of Bansin.

At the demonstration there were representatives of:

 • district and local emergency medical services,
 • DRC rescue district,
 • local volunteer fire brigade,
 • local Wasserwacht,
 • local authorities.

We have demonstrated some of the drone functionalities:

 • flight with a rolled rescue buoy rope,
 • passing the rescue buoy on the water,
 • direct pass of a rescue buoy to the survivor,
 • drop of a pneumatic rescue buoy,
 • release of the tow line from the drone,
 • rupture of tow line “safety”,
 • simulation of towing an aggressive drowning person.

The lifeguard simulating a drowning man did:

 • jerking the rescue buoy and the tow,
 • resist towing,
 • used legs on shallower water to increase resisting,
 • blocking of the drone until the security of the foyer raptured, remaining with the safety buoy in his hands.
Opublikowano

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 27.09.2021r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 27 września 2021 roku, o godz 11:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.28, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020

11. Zamknięcie obrad

Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Opublikowano

Global Industry Expo – Francja, Lion

Pierwsze samodzielne międzynarodowe targi Pelixar

Targi otworzył premier Francji – Jean Castex

Stoiska odwiedziała minster Przemysłu – Agnes Pannier Runacher

Na stoisku promocji miasta Lion mówił mer miasta.

Jesteśmy obecni jako 1 z 2 firm z Polski.

Targi są olbrzymie, jest 6 dużych hal wystawowych.

Hale są wypchane różnymi firmami technologicznymi.

Jedna hala to tylko robotyka, jedna hala to tylko wytwarzanie i obróbka materiałów, jedna hala to tylko automatyzacja produkcji.

Nasza hala nr.1 jest wejściową i ma nazwę Smart Tech

Przejście wszystkich hal tylko dookoła generuje 4,5km

Opublikowano

02.2021 – Politechnika Gdańska – profil FLNP

To jedna z ciekawszych realizacji która dała nam dużo satysfakcji z pracy i ma wymiar edukacyjny.

Na PG rusza profil FLNP realizowany przez Katedrę Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
* Fotogrametria Lotnicza Niskiego Pułapu

W ramach wyposażenia edukacyjnego do zajęć praktycznych przygotowaliśmy dwa UAV (drony):

 • Pelixar MRe 4X EduFly
 • Pelixar MRe 4X EduLab

Wyszkoliliśmy kadrę naukową.
I opracowaliśmy komplet informatorów technicznych.
Studentom prolifu życzymy dużo radości z nauki.

Opublikowano

05.11.2020 – Port Gdynia – basen portowy „zintegrowany Lotniczy Monitoring Środowiskowy”

Pierwsze w naszym wykonaniu testy mające na celu weryfikację możliwości wykonania kompleksowych pomiarów środowiskowych z wykorzystaniem jednego modułu lotniczego Pelixar MRe X8

W ramach testów wykonano pomiary:

 • Lotnicze pomiary zanieczyszczenia powietrza.
 • * sensor Pelixar MPA v.3

 • Lotnicze pomiary zanieczyszczenia wody i jego rozkładu z 5 kanałowej kamery multispektralnej.
 • * sensor MicaSense RedEdge MX

 • Lotniczy zdalny pobór próbek wody.
 • * czerpak SAMPLO v.1

Po testach wykonano prace analityczne:

 • dr Wojciech Chwiałkowski – badania próbek wody, Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
 • dr Paweł Burdziakowski – analiza materiału MS, Politechnika Gdańska

Rezultatem testu i badań jest opracowany raport na potrzeby realizacji projektu Pelixar LSM w Port Gdynia

Opublikowano

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Pelixar S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, bud. II lok.G18, w godz. 10:00-18:00.

Zarząd Pelixar S.A.