Opublikowano

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 30.06.2023.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, godzina 12:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022r
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022r
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia/przeznaczenia zysku/straty Spółki za 2022r
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022r
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2022r
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Opublikowano

Wynik postępowania – Zapytanie Ofertowe z 16.12.2022 – Zakup komponentów do budowy BSP

Informacja o wyniku Postępowania w ramach prowadzonego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytanie Ofertowe do “Zapytanie Ofertowe – komponenty do budowy BSP – Pelixar S.A.” z dnia 16.12.2022 godzina 19:58

Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 435 000,00zł netto i 535 050,00zł brutto przedstawiła firma SKY SCAFF DAWID ŁYSIK ulica Necla 6A/1 z Gdyni.

Dziękujemy serdecznie oferentom za złożone Odpowiedzi Ofertowe.

Opublikowano

Zapytanie Ofertowe – komponenty do budowy BSP – Pelixar S.A.

W imieniu Pelixar SA w ramach prowadzonego projektu B+R o nazwie MEWA Med występuje z prośbą o udzielenie oferty cenowej w trybie procedury prowadzonego Zapytania Ofertowego. Cena oferty dla realizacji zamówienia powinna być łączna/sumą dla całego załączonego w załączniku zestawienia komponentów do budowy BSP.

 • Termin odpowiedzi do Zapytania Ofertowe wynosi do 7dni tj do 23.12.2022 godzina 20:00
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 30dni od dnia wyłonienia oferty i wyboru oferenta.
 • Kryterium oceny Odpowiedzi Ofertowej to 100% cena.
 • Wskazana cena musi być podana w wartościach PLN z wskazaniem netto lub brutto.
 • Zamawiający nie dopuszcza częściowej realizacji zamówienia.

Szczegółowe składowe komponenty oferty/zamówienia są dostępne w załączniku „załącznik – Zapytanie Ofertowe 16.12.2022.docx”

Zapytanie Ofertowe 16.12.2022.docx

Opublikowano

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 03.01.2023r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 03 stycznia 2023 roku, o godz 12:00, w Gdyni, przy Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, sala F0.16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ilościowej składu członków Rady Nadzorczej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osobowej składu Rady Nadzorczej
 7. Zamknięcie obrad

Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Opublikowano

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 14.10.2022r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 14 października 2022 roku, o godz 12:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia/przeznaczenia zysku/straty Spółki za rok 2021
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zmiany DM mającego prowadzić Rejestr Akcjonariuszy
 12. Zamknięcie obrad

Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Opublikowano

Warsztaty SAR – Sopot 20-22.04

Wczoraj zakończyły się 3.dniowe intensywne warsztaty z zadań Poszukiwań i Ratownictwa z wykorzystaniem dronów zorganizowane przez Sopockie WOPR

W warsztach wzięły udział jednostki GOPR, WOPR, SAR, PSP z całej Polski.

Byliśmy obecni jako partner z wykładem o zmianach w prawie lotniczym i zasadach wykonywania lotów.
Wykonaliśmy szereg testów i demonstracji technologii naszych rozwiązań.
Służyliśmy także pomocą w zakresie rozwoju umiejętnosci praktycznych wykonywania lotów.

Z własnyn dronem Pelixar SAR MRe X8 przyjechało Zachodniopomorskie WOPR i wykonało na nim wiele demonstracji i testów.
W tym test dostarczenia z plaży na łódz zestawu ratunkowego o masie 5kg (dronem o masie 5,5kg)

Dziękujemy za zaproszenie

* kilka zdjęć pożyczyliśmy od uczestników.

Opublikowano

Dron Pelixar LMS – odbiorca Politechnika Gdańska

dron Pelixar LMS – odbiorca Politechnika Gdańska
* Lotniczy Monitoring Środowiskowy

Na zamówienie PG opracowaliśmy dedykowane rozwiązanie do lotniczych pomiarów Zanieczyszczenia Światłem

Pomiary emisji światła w aglomeracjach to nowa dziedzina badań na świecie, w tym zakresie powstają pierwsze technologie oraz regulacje prawne.

PG przoduje w tych badaniach w Polsce oraz odnosi sukcesy międzynarodowe w zakresie:

 • innowacyjnej multisensorycznej technologii pomiarów.
 • opracowania metodyki pomiarów zanieczyszczenia.
 • publikacji międzynarodowych, w tym prestiżowe NATURE.

Dron wyposażony jest w następującą sensorykę pomiarową:

 • kamera DLSM RGB Sony o wysokiej czułości
 • kamera multispektralna Micasense RedEdge MX
 • kamera multispektralna Micasense RedEdge MX Blue
 • sensor Micasense DLS.1
 • spektrometr MK350D Compact
 • miernik światła SQM

Jest to kolejny opracowany dron do pomiarów zanieczyszczenia środowiska, po dronie do pomiarów zanieczyszczenia powietrza i dronie do pomiarów zanieczyszczenia wody, który wkrótce wejdzie do oferty.

W komentarzach znajdują się linki do publikacji.

Opublikowano

WebSummit 2021 – Lisbona, Portugalia

Jesteśmy obecni ze stanowiskiem firmowym i wystąpieniem naszego CEO.
Ten event to największa na świecie giełda firm i nowych technologii.

Przede wszystkim to miejsce bezpośrednich spotkań z przedstawicielami światowych brandów, funduszy VC i firmami chcących nawiązać współpracę.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością i jakością przeprowadzonych rozmów.

Do dyspozycji są 4 hale targowe i 1 hala koncertowa.
Obecne są największe światowe nazwiska i największe firmy, np: Siemens, Apple, Galp, Amazon, Shell, Facebook, Skydio, Microsoft, Cisco, Google.

Są także stoiska narodowe, w tym Polski.
To jest dla nas kolejny element budowania światowej marki.

Zdecydowanie warto było tu przylecieć, zwłaszcza, że pierwszego dnia rano, jeszcze przed rozpoczęciem kongresu, cały zespół surfował na top lokacji Peniche

Opublikowano

CIPREA21 Spain Cordoba 15-17.10.2021

III Międzynarodowy kongres zapobiegania utonięciom.
Sopockie WOPR & Pelixar SA z ekspercką prezentacją w temacie stosowania UAV w ratownictwie wodnym.

To najważniejszy event w tym temacie w europie i pierwszy od momentu ogłoszenia pandemii.

9 obszarów tematycznych: Prewencja, Dane, Nauka pływania i bezpieczeństwa wodnego, Ratownictwo, Medyczne, Katastrofy i wpływ zmiany klimatu, Migranci i uchodźcy, Innowacje, Sport, UAVS

Cytat z programu konferencji:

„Według Światowej Organizacji Zdrowia co godzinę na świecie w wyniku utonięcia umiera ponad 40 osób, co daje łącznie 372 000 rocznie. Od 2015 r. w Hiszpanii miało miejsce ponad 2400 zgonów w wyniku utonięcia w przestrzeniach wodnych, większości z nich można było zapobiec. Dane te wskazują na potrzebę połączenia sił w poszukiwaniu strategii, które pomogą zapobiegać i zmniejszać liczbę zgonów w środowisku wodnym”.

To już 3 konferencja w temacie ratownictwa wodnego w której bierzymy udział, zawsze z prezentacją

 • 11.2019 Szczecin – I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego
 • 10.2020 Gdynia – III konferencja On Duty
 • 10.2021 CIPREA Cordoba – 3rd International Congress on Drowning Prevention CIPREA

Hiszpania mocno rozwija swoje wyposażenie ratownicze kąpielisk morskich w systemy dronowe.
Będziemy tutaj w 05.2022 z demonstracjami drona Pelixar SAR MRe, liczymy na dobre kontakty.

Opublikowano

12.09.2021 SAR drone successful tests in Germany

With our Pelixar SAR drone technology we have conducted a simulated water rescue operation at the guarded sea bathing area of ​​the city of Bansin.

At the demonstration there were representatives of:

 • district and local emergency medical services,
 • DRC rescue district,
 • local volunteer fire brigade,
 • local Wasserwacht,
 • local authorities.

We have demonstrated some of the drone functionalities:

 • flight with a rolled rescue buoy rope,
 • passing the rescue buoy on the water,
 • direct pass of a rescue buoy to the survivor,
 • drop of a pneumatic rescue buoy,
 • release of the tow line from the drone,
 • rupture of tow line “safety”,
 • simulation of towing an aggressive drowning person.

The lifeguard simulating a drowning man did:

 • jerking the rescue buoy and the tow,
 • resist towing,
 • used legs on shallower water to increase resisting,
 • blocking of the drone until the security of the foyer raptured, remaining with the safety buoy in his hands.