Pelixar 002-drone-21

Materiały video i foto do pobrania

bg-pelixar-kwadrat 0-03

Posiadamy własny dział foto/wideo.

Tworzymy materiały dla naszej promocji w mediach a także do udostępnienia zainteresowanym podmiotom. Użyczamy je wraz z prawami do wykorzystania na odpowiednich polach emisji pod warunkiem zamieszczenia informacji lub wspomnieniu o Pelixar S.A. oraz poinformowania nas o tym fakcie wraz ze wskazaniem miejsca wyemitowanego materiału.

Jeśli potrzebujesz notatki prasowe, materiały foto i video, wywiady i przebitki – skontaktuj się z naszym biurem company@pelixar.com mob.+48 786933050

Dysponujemy ekspertami w temacie: prawa i bezpieczeństwa lotniczego, wiedzy z zakresu aktualnego stanu techniki lotniczych systemów bezzałogowych, przewidywanych kierunkach i możliwościach rozwoju sektora.

Jeśli tworzysz newsy, publicystykę, programy radio & tv – skontaktuj się z naszym biurem company@pelixar.com mob.+48 786933050

LOGIN I HASŁO DO BAZY MATERIAŁÓW MEDIALNYCH PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA

Prezentacja na I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego 22.11.2019r.

Prezentacja – Rozwój techniki BSL oraz możliwości jej zastosowania w wsparciu operacji poszukiwań i ratownictwa.
Pelixar prezentacja Sea Tech Conference

Prezentacja na konferencję
Sea.Tech Conference 18.06.2019r.

Prezentacja – Sea.Tech Conference – BSP w zastosowaniu służb, armatorów, gospodarce morskiej i towarzystwach certyfikacyjnych.
Pelixar prezentacja UNESCO

Prezentacja na konferencji
UNESCO  7.06.2019r.

Prezentacja – UNESCO – Obecne i przyszłościowe rozwiązania BSP dla zastosowań w misjach humanitarnych.

Prezentacja na konferencji
18.04.2019r.

Prezentacja – Obecne i przyszłościowe rozwiązania dla Portów Morskich i Infrastruktury Krytycznej
Pelixar prezentacja meetup USA

Prezentacja na konferencji
CEE Capital Markets 3.04.2019r.

Prezentacja – Konferencja CEE Capital Markets
pelixar prezentacja Bezzałogowe Systemy Lotnicze w przemyśle

Prezentacja firmy na VII Forum Nowoczesnej Produkcji 13.03.2019r.

Prezentacja – Bezzałogowe Systemy Lotnicze w przemyśle
pelixar prezentacja walka ze zjawiskiem smogu

Prezentacja firmy na konferencję w Europejskim Centrum Solidarności 09.03.2019r.

Prezentacja – Rozwiązania do zrozumienia i walki ze zjawiskiem smogu
pelixar prezentacja Ministerstwo Energii 2

Prezentacja firmy na seminarium
w Ministerstwie Energii 20.02.2019r.

Prezentacja – Obecne i przyszłościowe rozwiązania dla branży energetycznej
pelixar prezentacja

Prezentacja naszych dokonań
do 01.2019r.

Prezentacja – dokonania firmy do 01.2019r