DOTACJA B+R – PARAMETRY

Dotacja będzie realizowana z programu Szybka Ścieżka w ramach RPO WP 2014-2020

Czas trwania projektu etap B+R 01.2020 – 12.2020r.
Czas trwania projektu etap Wdrożenie 01.2021 – 12.2021r.
Budżet projektu 1.304.844 PLN,
Wkład własny 367.108 PLN,
Poziom dofinansowania 76%
Zespół projektu całkowity 10 osób,
Wniosek dotacyjny opracowany przez Grantera sp. z o.o.
Współpraca w ramach projektu: MSPiR SAR Gdynia, Sopockie WOPR,
Słupskie WOPR, KM PSP Gdynia, KW PSP Lublin, Urząd Lotnictwa Cywilnego,
CEDD DroneLab “Bezpieczeństwo”, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Drone Radar.

Systemy BSL (Bezzałogowe Systemy Lotnicze) w Poszukiwaniu i Ratownictwie

PROJEKT DOTACJI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa projektu dotacji to Pelixar aSAR “autonomus Search & Rescue”.
System jest już w fazie opracowywania przeddotacyjnego.
Pełna realizacja dotacji o budżecie 1,3 mln zł pozwoli nam w pełni sfinansować ambitne założenia projektu.

Celem projektu B+R jest opracowanie przełomowego rozwiązania w formie automatycznego systemu kierującego lotem drona, zdolnego do samodzielnego poszukiwania osób zagrożonych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.
Zadaniem systemu jest automatyczne zarządzanie lotem według misji siatki poszukiwawczej, automatyczne identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i automatyczne wskazywanie ich operatorowi do weryfikacji. Dotyczy to przypadków zagrożenia: osób zaginionych, osób dryfujących, tonących oraz rozbitków. Obliczenia mają być dokonywane na pokładzie drona a obraz poddany analizie ma pochodzić kamery termowizyjnej.

Planowanym rezultatem projektu jest stworzenie produktów w postaci systemu dronowego do realizacji automatycznych operacji SAR oraz niezależnego modułu do sterowania operacją SAR do osobnej sprzedaży.

Automatyka poszukiwawcza to brakujący element w technice dronowej który w znaczący sposób wpłynie na szybkość i efektywność odnajdywania zaginionych: osób, rozbitków, statków w tym osób uprawiających sporty wodne oraz rybaków i żeglarzy. Taki system powinien w znaczący sposób ograniczyć liczbę utonięć lub zamarznięć na wodzie i lodzie.
To rozwiązanie w znacznym stopniu zwiększy rozpoznawalność, atrakcyjność i konkurencyjność naszych dronów przeznaczonych do zastosowań w operacjach Search and Rescue i monitoringu kąpielisk strzeżonych.

Zdefiniowanym odbiorcą systemu są: Jednostki których zadaniem operacyjnym jest Poszukiwanie i Ratownictwo, producenci BSL i lokalni sprzedawcy dronów.

DOTACJA – DANE SZCZEGÓŁOWE

Etap.1 – badawczy: Opracowanie modelu przetwarzania danych obrazowych i integracja modelu z systemem sterowania BSP w celu detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i śledzenia obiektów, w tym automatycznym sterowaniem BSP z modelu obrazowego.

Etap.2 – badawczy: Opracowanie prototypu testowego wersji multirotora BSP w układzie X8, jako platformy nośnej niezbędnej do testów automatyki wykonania misji SAR i wyposażenia funkcjonalnego, wraz realizacją scenariuszy symulowanych misji poszukiwawczo-ratowniczych.

Etap.3 – rozwojowy: Opracowanie, testy, modyfikacje i weryfikacja prototypu funkcjonalnego BSP MRe X8 oraz komponentu międzysystemowego do automatyki poszukiwań, wraz realizacją scenariuszy i procedur pozorowanych misji poszukiwawczo-ratowniczych.

Etap.4 – wdrożeniowy: Komponent wdrożeniowy umożliwiający zakupy wyposażenia do produkcji średnioseryjnej w celu komercjalizacji rezultatów projektu B+R.

1. Dron Pelixar SAR MRe evo.3 (aSAR – ready to upgrade).

2. System dronowy Pelixar aSAR MRe  z automatyką do poszukiwań.

2. Urządzenie Pelixar aSAR Controller do zarządzania automatyką poszukiwań i ratownictwa.

Celem projektu B+R jest opracowanie rozwiązań przeznaczonych do działań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) poprzez wykonanie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których powstanie specjalistyczny multirotor (dron) Pelixar aSAR wraz z komponentem (mikrokomputerem) do automatycznego wykrywania w obrazie z kamery termowizyjnej i światła widzialnego (RGB) obrazów osób poszukiwanych/ratowanych i kontroli nad lotem w trybie automatycznej misji wg. predefiniowanych siatek misji poszukiwawczej. 

Innowacyjność projektu wynika z wielu przesłanek. Jedną z kluczowych będzie implementacja modelu przetwarzania danych obrazowych w oparciu o sieci neuronowe głębokiego uczenia się i integracja modelu z systemem sterowania BSP w celu detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i śledzenia obiektów, w tym automatycznym sterowaniem BSP z modelu obrazowego. Wsparcie obliczeń wykonywanych przez sieci neuronowe w projektowanym module będzie się odbywać w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z sensorów środowiskowych (kamera termowizyjna oraz światła widzialnego). Dron Pelixar aSAR ma wyróżniać się na rynku parametrami użytkowymi, dostosowanymi do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych w trybie automatycznym. Do najważniejszych cech należy zaliczyć optymalizację zużycia energii, optymalizację układu napędowego, optymalizację wagi i kształtu bryły BSP, optymalizację rozmieszczenia elementów wyposażenia pokładowego względem spektrum emisji fal elektromagnetycznych. Niezależną wartością dodaną efektów projektu dla bezpieczeństwa publicznego będą opracowane wraz jednostkami MSPiR SAR, WOPR i PSP innowacyjne procedury i rekomendacje dla możliwości wykonywania operacji poszukiwań i ratownictwa z wykorzystaniem systemów dronowych.

 • szeroka promocja rozwiązania w mediach,
 • większa wiarygodność i rozpoznawalność rozwiązania,
 • sfinansowane poszerzenie zespołu R&D,
 • sfinansowany zakup aparatury badawczej i pomiarowej,
 • zakup kosztownych komponentów do badań i testów,
 • wpływ na rozwój innych produktów i rozwiązań oferowanych przez spółkę,
 • dofinansowany zakup maszyn i urządzeń do produkcji średnioseryjnej,

Produkty oferowane przez konkurencję dla jednostek WOPR i PSP to zwykle powszechnie dostępne standardowe drony wyposażone w kamerę RGB lub RGB+Termo zaadaptowane do celów poszukiwań i ratownictwa. Na świecie kilka firm oferuje już drony w “systemie pasywnym” umożliwiające zrzut bojki samopompującej w okolice osoby zagrożonej.

Aktualne główne przewagi funkcjonalne naszych rozwiązań:

 • możliwość bezpośredniego podania środka ratunkowego w postaci bojki lub pasa ratowniczego.
 • możliwość podjęcia osoby zagrożonej w formie holowania do najbliższego bezpiecznego miejsca.
 • podwójny mechanizm dla zrzutu ładunku działający niezależnie.
 • hak holowniczy z mechanizmem zwalniającym.
 • sygnalizacja ostrzegawcza misji w formie migającego pomarańczowego światła.
 • gotowość do startu w ciągu 15-30sek od uruchomienia drona.
 • mechanizm łatwego wpinania akumulatorów zasilających.
 • zewnętrzne podtrzymywanie zasilania komputera lotu przez PowerBank 5V
 • tryb lotu “holowanie” z programowalnymi parametrami.

System drona Pelixar aSAR oraz niezależny komponent aSAR pod aktualnie nie mają zbierznej bezpośredniej konkurencji na rynku. Można natomiast wskazać powstające konkurencyjne rozwiązania zmierzające w podobnym kierunku ale w oparciu o odmienną metodologię. 

 • 6 osób z doświadczeniem w realizacji dotacyjnych projektów B+R,
 • 4 osoby z doświadczeniem w zleconych projektach B+R,
 • 2 kierowników prac B+R z doktoratem,  
 • 3 osoby z uprawnieniami i doświadczeniem w operacjach SAR,
 • 5 osobowy zespół techniczny,
 • szerokie zaplecze techniczne podmiotu.
 • 2x pomieszczenia biurowe Gdynia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 • 2x pomieszczenia techniczne Warszawa Marki
 • 1x hamownia napędów koaksjalnych
 • 3x drukarka 3D w tym o polu wydruku 30x30cm
 • 1x frezarka CNC 2,5D
 • 1x analizator widma fali elektro-magnetycznej
 • 1x oscyloskop
 • 2x stanowisko projektowania 3D z oprogramowaniem
 • młotek, kombinerki i śrubokręt

Rynek SAR – Polska i świat

Zastosowania dronów
w operacjach SAR

Prezentacja na I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego 22.11.2019r.

Prezentacja – Rozwój techniki BSL oraz możliwości jej zastosowania w wsparciu operacji poszukiwań i ratownictwa.

Możliwości i ograniczenia dronów w operacjach SAR

Kluczowe zastosowań dronów w wsparciu operacji poszukiwań i ratownictwa.
Poniżej pliki PDF do pobrania:

Opcjonalne wyposażenie drona do wsparcia operacji SAR

 • Programowanie lotu wg. misji siatki poszukiwawczej,

 • Kamery RGB FHD z zoom 10-33x i Termowizja SD,

 • Automatyczny video tracking wskazanego miejsca lub osoby,

 • Bojka sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej nadawania pozycji GPS,

 • Bojka samopompująca, ratownicza lub pas ratowniczy,
  * możliwość bezpośredniego podania środków ratowniczych,

 • Farba do markowania pozycji,

 • Pojedynczy lub podwójny mechanizm zrzutu ładunku funkcjonalnego,

 • Hol do “podjęcia” osób zagrożonych do najbliższego “Safety Point”,

 • Światło led kierowane i głośnik komunikacji jednostronnej,

 • AED lub inne środki wsparcia ratowniczego oraz środki medyczne.

Przyszłościowe rozwiązania BSL dla wsparcia operacji SAR

 • Automatyczny monitoring i patrole (w opracowaniu),

 • Automatyka poszukiwania (w opracowaniu),

 • Automatyczne rozpoznanie i ostrzeganie o zagrożeniach (w testach),

 • Automatyka zrzutu środków ratowniczych (w testach),

 • Transmisja obrazu video do Centrum Dowodzenia (w testach),

 • Automatyka startu i precyzyjnego lądowania (w ofercie),

 • Hangar zabezpieczenia drona od warunków meteo wraz z ładowaniem lub wymianą akumulatorów (w ofercie).