Wdrożenia i integracja międzysystemowa

Oferujemy przeprowadzenie międzysystemowego wdrożenia i integracji lotniczych systemów bezzałogowych.

Konieczność integracji międzysystemowej występuje w sytuacjach gdy zakupioną technologię bezzałogową trzeba połączyć z aktualną infrastrukturą techniczną zamawiającego.

Potrzeba wdrożenia występuje w przypadku bardziej złożonych projektów których realizacja rozłożona jest na etapy.

Oferta obejmuje zaawansowane studium wykonalności, w tym:

  • analizę i ocenę parametrów technicznych integrowanych podsystemów i komponentów,
  • analizę i walidację rzeczywistych osiągów podsystemów i komponentów hardware,
  • analizę możliwości integracji podsystemów,
  • analizę i ocenę możliwości komunikacji międzysystemowej,
  • wybór i walidacja międzystemowego protokołu komunikacyjnego,
  • doradztwo techniczne w zakresie podsystemów i komponentów,
  • kompleksowa analiza rynku komponentów,
  • rekomendacje modernizacyjne,
  • komplementarny audyt integracyjny i techniczny,
  • certyfikacje.

W celu otrzymania szczegółów oferty lub wyceny dla konkretnego wdrożenia lub integracji, prosimy o kontakt z biurem które przekieruje sprawę do właściwej osoby z działu technicznego.

Wyślij wiadomość