DOTACJA B+R – PARAMETRY

Dotacja będzie realizowana z programu Szybka Ścieżka w ramach RPO WP 2014-2020

Czas trwania projektu etap B+R 01.2020 – 12.2020r.
Czas trwania projektu etap Wdrożenie 01.2021 – 12.2021r.
Budżet projektu 1.304.844 PLN,
Wkład własny 367.108 PLN,
Poziom dofinansowania 76%
Zespół projektu całkowity 10 osób,
Wniosek dotacyjny opracowany przez Grantera sp. z o.o.
Współpraca w ramach projektu: MSPiR SAR Gdynia, Sopockie WOPR,
Słupskie WOPR, KM PSP Gdynia, KW PSP Lublin, Urząd Lotnictwa Cywilnego,
CEDD DroneLab “Bezpieczeństwo”, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Drone Radar.

Systemy BSL (Bezzałogowe Systemy Lotnicze) w Poszukiwaniu i Ratownictwie

PROJEKT DOTACJI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa projektu dotacji to Pelixar aSAR “autonomus Search & Rescue”.
System jest już w fazie opracowywania przeddotacyjnego.
Pełna realizacja dotacji o budżecie 1,3 mln zł pozwoli nam w pełni sfinansować ambitne założenia projektu.

Celem projektu B+R jest opracowanie przełomowego rozwiązania w formie automatycznego systemu kierującego lotem drona, zdolnego do samodzielnego poszukiwania osób zagrożonych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.
Zadaniem systemu jest automatyczne zarządzanie lotem według misji siatki poszukiwawczej, automatyczne identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i automatyczne wskazywanie ich operatorowi do weryfikacji. Dotyczy to przypadków zagrożenia: osób zaginionych, osób dryfujących, tonących oraz rozbitków. Obliczenia mają być dokonywane na pokładzie drona a obraz poddany analizie ma pochodzić kamery termowizyjnej.

Planowanym rezultatem projektu jest stworzenie produktów w postaci systemu dronowego do realizacji automatycznych operacji SAR oraz niezależnego modułu do sterowania operacją SAR do osobnej sprzedaży.

Automatyka poszukiwawcza to brakujący element w technice dronowej który w znaczący sposób wpłynie na szybkość i efektywność odnajdywania zaginionych: osób, rozbitków, statków w tym osób uprawiających sporty wodne oraz rybaków i żeglarzy. Taki system powinien w znaczący sposób ograniczyć liczbę utonięć lub zamarznięć na wodzie i lodzie.
To rozwiązanie w znacznym stopniu zwiększy rozpoznawalność, atrakcyjność i konkurencyjność naszych dronów przeznaczonych do zastosowań w operacjach Search and Rescue i monitoringu kąpielisk strzeżonych.

Zdefiniowanym odbiorcą systemu są: Jednostki których zadaniem operacyjnym jest Poszukiwanie i Ratownictwo, producenci BSL i lokalni sprzedawcy dronów.

DOTACJA – DANE SZCZEGÓŁOWE

Etap.1 – badawczy: Opracowanie modelu przetwarzania danych obrazowych i integracja modelu z systemem sterowania BSP w celu detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i śledzenia obiektów, w tym automatycznym sterowaniem BSP z modelu obrazowego.

Etap.2 – badawczy: Opracowanie prototypu testowego wersji multirotora BSP w układzie X8, jako platformy nośnej niezbędnej do testów automatyki wykonania misji SAR i wyposażenia funkcjonalnego, wraz realizacją scenariuszy symulowanych misji poszukiwawczo-ratowniczych.

Etap.3 – rozwojowy: Opracowanie, testy, modyfikacje i weryfikacja prototypu funkcjonalnego BSP MRe X8 oraz komponentu międzysystemowego do automatyki poszukiwań, wraz realizacją scenariuszy i procedur pozorowanych misji poszukiwawczo-ratowniczych.

Etap.4 – wdrożeniowy: Komponent wdrożeniowy umożliwiający zakupy wyposażenia do produkcji średnioseryjnej w celu komercjalizacji rezultatów projektu B+R.

1. Dron Pelixar SAR MRe evo.3 (aSAR – ready to upgrade).

2. System dronowy Pelixar aSAR MRe  z automatyką do poszukiwań.

2. Urządzenie Pelixar aSAR Controller do zarządzania automatyką poszukiwań i ratownictwa.

Celem projektu B+R jest opracowanie rozwiązań przeznaczonych do działań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) poprzez wykonanie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których powstanie specjalistyczny multirotor (dron) Pelixar aSAR wraz z komponentem (mikrokomputerem) do automatycznego wykrywania w obrazie z kamery termowizyjnej i światła widzialnego (RGB) obrazów osób poszukiwanych/ratowanych i kontroli nad lotem w trybie automatycznej misji wg. predefiniowanych siatek misji poszukiwawczej. 

Innowacyjność projektu wynika z wielu przesłanek. Jedną z kluczowych będzie implementacja modelu przetwarzania danych obrazowych w oparciu o sieci neuronowe głębokiego uczenia się i integracja modelu z systemem sterowania BSP w celu detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i śledzenia obiektów, w tym automatycznym sterowaniem BSP z modelu obrazowego. Wsparcie obliczeń wykonywanych przez sieci neuronowe w projektowanym module będzie się odbywać w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z sensorów środowiskowych (kamera termowizyjna oraz światła widzialnego). Dron Pelixar aSAR ma wyróżniać się na rynku parametrami użytkowymi, dostosowanymi do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych w trybie automatycznym. Do najważniejszych cech należy zaliczyć optymalizację zużycia energii, optymalizację układu napędowego, optymalizację wagi i kształtu bryły BSP, optymalizację rozmieszczenia elementów wyposażenia pokładowego względem spektrum emisji fal elektromagnetycznych. Niezależną wartością dodaną efektów projektu dla bezpieczeństwa publicznego będą opracowane wraz jednostkami MSPiR SAR, WOPR i PSP innowacyjne procedury i rekomendacje dla możliwości wykonywania operacji poszukiwań i ratownictwa z wykorzystaniem systemów dronowych.

 • szeroka promocja rozwiązania w mediach,
 • większa wiarygodność i rozpoznawalność rozwiązania,
 • sfinansowane poszerzenie zespołu R&D,
 • sfinansowany zakup aparatury badawczej i pomiarowej,
 • zakup kosztownych komponentów do badań i testów,
 • wpływ na rozwój innych produktów i rozwiązań oferowanych przez spółkę,
 • dofinansowany zakup maszyn i urządzeń do produkcji średnioseryjnej,

Produkty oferowane przez konkurencję dla jednostek WOPR i PSP to zwykle powszechnie dostępne standardowe drony wyposażone w kamerę RGB lub RGB+Termo zaadaptowane do celów poszukiwań i ratownictwa. Na świecie kilka firm oferuje już drony w “systemie pasywnym” umożliwiające zrzut bojki samopompującej w okolice osoby zagrożonej.

Aktualne główne przewagi funkcjonalne naszych rozwiązań:

 • możliwość bezpośredniego podania środka ratunkowego w postaci bojki lub pasa ratowniczego.
 • możliwość podjęcia osoby zagrożonej w formie holowania do najbliższego bezpiecznego miejsca.
 • podwójny mechanizm dla zrzutu ładunku działający niezależnie.
 • hak holowniczy z mechanizmem zwalniającym.
 • sygnalizacja ostrzegawcza misji w formie migającego pomarańczowego światła.
 • gotowość do startu w ciągu 15-30sek od uruchomienia drona.
 • mechanizm łatwego wpinania akumulatorów zasilających.
 • zewnętrzne podtrzymywanie zasilania komputera lotu przez PowerBank 5V
 • tryb lotu “holowanie” z programowalnymi parametrami.

System drona Pelixar aSAR oraz niezależny komponent aSAR pod aktualnie nie mają zbierznej bezpośredniej konkurencji na rynku. Można natomiast wskazać powstające konkurencyjne rozwiązania zmierzające w podobnym kierunku ale w oparciu o odmienną metodologię. 

 • 6 osób z doświadczeniem w realizacji dotacyjnych projektów B+R,
 • 4 osoby z doświadczeniem w zleconych projektach B+R,
 • 2 kierowników prac B+R z doktoratem,  
 • 3 osoby z uprawnieniami i doświadczeniem w operacjach SAR,
 • 5 osobowy zespół techniczny,
 • szerokie zaplecze techniczne podmiotu.
 • 2x pomieszczenia biurowe Gdynia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 • 2x pomieszczenia techniczne Warszawa Marki
 • 1x hamownia napędów koaksjalnych
 • 3x drukarka 3D w tym o polu wydruku 30x30cm
 • 1x frezarka CNC 2,5D
 • 1x analizator widma fali elektro-magnetycznej
 • 1x oscyloskop
 • 2x stanowisko projektowania 3D z oprogramowaniem
 • młotek, kombinerki i śrubokręt

Rynek SAR – Polska i świat

Zastosowania dronów
w operacjach SAR

Prezentacja na I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego 22.11.2019r.

Prezentacja – Rozwój techniki BSL oraz możliwości jej zastosowania w wsparciu operacji poszukiwań i ratownictwa.

Możliwości i ograniczenia dronów w operacjach SAR

Kluczowe zastosowań dronów w wsparciu operacji poszukiwań i ratownictwa.
Poniżej pliki PDF do pobrania:

Opcjonalne wyposażenie drona do wsparcia operacji SAR

 • Programowanie lotu wg. misji siatki poszukiwawczej,

 • Kamery RGB FHD z zoom 10-33x i Termowizja SD,

 • Automatyczny video tracking wskazanego miejsca lub osoby,

 • Bojka sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej nadawania pozycji GPS,

 • Bojka samopompująca, ratownicza lub pas ratowniczy,
  * możliwość bezpośredniego podania środków ratowniczych,

 • Farba do markowania pozycji,

 • Pojedynczy lub podwójny mechanizm zrzutu ładunku funkcjonalnego,

 • Hol do “podjęcia” osób zagrożonych do najbliższego “Safety Point”,

 • Światło led kierowane i głośnik komunikacji jednostronnej,

 • AED lub inne środki wsparcia ratowniczego oraz środki medyczne.

Przyszłościowe rozwiązania BSL dla wsparcia operacji SAR

 • Automatyczny monitoring i patrole (w opracowaniu),

 • Automatyka poszukiwania (w opracowaniu),

 • Automatyczne rozpoznanie i ostrzeganie o zagrożeniach (w testach),

 • Automatyka zrzutu środków ratowniczych (w testach),

 • Transmisja obrazu video do Centrum Dowodzenia (w testach),

 • Automatyka startu i precyzyjnego lądowania (w ofercie),

 • Hangar zabezpieczenia drona od warunków meteo wraz z ładowaniem lub wymianą akumulatorów (w ofercie).

Dodatkowe korzyści z inwestycji

Oferujemy dodatkowe walory materialne i niematerialne za nabycie akcji spółki i zostanie współwłaścicielem firmy.

* demonstracja działania drona SAR w wskazanym miejscu na terytorium Polski z wyłączeniem stref lotniczych ADIZ, TMA, MRT, TSA i ślubów.

Spółka powstała 06.09.2019 realizując inkubację w kwocie 0,1mln PLN ze środków cofounder-ów wpłaconych na kapitał zakładowy. W kwietniu 2019 przeprowadziliśmy akcelerację na kwotę 0,6mln PLN pozyskując środki na platformie crowdfounding-u Beesfund. W ciągu roku zdołaliśmy podjąć 4 projekty Research&Development opracowania specjalistycznych dronów. W październiku ukończyliśmy projekt drona Pelixar SAR MRe evo.2 (dron ratowniczy) do poziomu „prototypu produkcyjnego”. W grudniu kończymy projekt drona Pelixar LMA MRe evo.2 (dron antysmogowy) do poziomu „prototypu produkcyjnego”. Na styczeń zaplanowany jest projekt drona Pelixar LSI MRe evo.1 (dron pomiarowy). W kolejce czeka dron samolot Pelixar LSP Ae evo.1 (dron patrolowy) który został oblatany już w wrześniu i pażdzierniku.

Naszym celem jest średnioseryjna produkcja i sprzedaż, wdrożenia specjalistycznych systemów dronowych w infrastrukturze technicznej klienta, sprzedaż komponentów w sklepie internetowym (w opracowaniu) wstępnie na rynku krajowym i docelowo międzynarodowym. Posiadamy infrastrukturę do produkcji niskoseryjnej. Naszą wartością są unikalne w skali świata rozwiązania i funkcjonalności. Realizujemy liczne współprace i partnerstwa z firmami i instytucjami.

Siłą spółki są kompetencje i doświadczenie branżowe założycieli, nawiązane kooperacje techniczne i autorskie unikalne rozwiązania.

Inkubacja – budżet 100’000zł – start 09.2018 – czas trwania 7mieś
* organizacja i przygotowania do działania.

Akceleracja – budżet 500’000zł – start 05.2019 – czas trwania 6mieś
* runda inwestycyjna pro rozwojowa.

Komercjalizacja – kwota 300’000zł – start 10.2019 – czas trwania 2mieś
* start sprzedaży pierwszych rozwiązań.

Skalowanie – ???zł – start 02.2020 – czas trwania nieograniczony
* rozpoczęcie programu sprzedaży wersji produkcyjnych.

CEED A – ???zł – planowany start połowa 2020r – czas trwania 2-3 lata
* runda inwestycyjna pro sprzedażowa i rozwojowa.

NewConnect – ???zł – planowany start połowa 2022 – czas trwania nieoznaczony
* runda inwestycyjna pro ekspansyjna, sprzedażowa i rozwojowa.

 • 09.2018 rejestracja spółki przez 6-ciu założycieli,
 • 10.2018 otwarcie nisko kosztowych dwóch biur w Gdyni i Warszawie,
 • 02.2019 zastrzeżenie znaku towarowego w UE,
 • 03.2019 złożenie wniosku dotacyjnego na projekt B+R,
 • 04.2019 pierwsza runda finansowania, 10% akcji sprzedane za 600tyś. PLN,
 • 04.2019 dołączenie dwóch wspierających akcjonariuszy strategicznych,
 • lato.2019 ukończone “prototypy funkcjonalne” Pelixar SAR evo.1 i LMA evo.1,
 • 12.2019 druga runda finansowania, Emisja Celowa na dotację w projekcie B+R,
 • 01.2020 start prac w projekcie dotacji Pelixar aSAR,
 • 02.2020 rozpoczęcie komercjalizacji opracowanych rozwiązań z firmą Sulma&Sulma,
 • lato.2020 zaplanowana gotowość do rundy finansowania CEED.A,
 • aktualnie 4 osoby pracujące full time,
 • aktualnie 3 osoby wspierające,
 • opracowane 2 drony w fazie “prototypu produkcyjnego”,
 • w opracowaniu 2 drony w fazie “prototypu funkcjonalnego”,
 • opracowane trzy unikalne komponenty do systemów dronowych,
 • dron LMA łącznie publikacje 2x TV, 3x prasa, około 8 int,
 • dron HAMAV Ikar łącznie publikacje 1x TV, 2x prasa, około 8 int,
 • dron SAR łącznie publikacje 3x TV, 2x prasa, około 10 int,
 • 14x uczestnictwo z prezentacją seminaria, konferencje i kongresy,
 • 4x uczestnictwo konkursy w tym 2x wygrane,
 • 4x uczestnictwo targi.
 • kontynuacja i dokończenie rozpoczętych projektów R&D,
 • prezentacje i współdzielone stoiska na polskich i zagranicznych targach,
 • rozpoczęcie skalowania sprzedaży w Polsce,
 • utworzenie działu sprzedaży,
 • wzmocnienie marketingu w kierunku sprzedażowym,
 • budowa stocku sprzedażowego,
 • rozpoczęcie działań sprzedażowych za granicą,
 • rozszerzenie kadry R&D i produkcji,
 • sklep www z naszymi produktami (drony, komponenty, akcesoria),
 • rozwój pozostałych systemów i komponentów,
 • nowy design opracowanych dronów i komponentów,
 • optymalizacja kosztów produkcji,
 • pierwsze patenty techniczne,
 • własne stoiska na międzynarodowych targach z udziałem dofinansowań,
 • dotacje B+R w kooperacji międzynarodowej,
 • wdrożenia systemów międzynarodowe,
 • uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego,
 • Emisja na NewConnect prognozowana jest w 2022r.
 • wdrożenie systemu dronowego w infrastrukturę Portu Morskiego (w toku), 
 • runda inwestycyjna CEED.A z Polskim lub zagranicznym VC, podpisana umowa z Sosna S.A.R.L,
 • dotacje B+R w kooperacji z podmiotami UE (w toku),
 • opracowanie programu sprzedaży, umowa z Sulma&Sulma (w toku),
 • dalsze wdrożenia systemów dronowych w Infrastrukturze Krytycznej,
 • optymalizacja i prowadzenie rozliczeń projektów B+R, umowa z Leyton (w toku).
 • sprzedaż komponentów do dronów,
 • sprzedaż dronów w różnych konfiguracjach funkcjonalnych,
 • sprzedaż kompletnych systemów bezzałogowych,
 • wdrożenia kompleksowych systemów bezzałogowych w infrastrukturę techniczną klienta,
 • prowadzenie zleconych projektów Badawczo-Rozwojowych,
 • szkolenia tematyczno-specjalistyczne,
 • szkolenia do państwowych uprawnień zawodowych,
 • serwis i modernizacje sprzedawanych rozwiązań.

BSL – Bezzałogowe Systemy Lotnicze
Specjalistyczne rozwiązania gotowe do pracy

Rozwiązania Pelixar S.A. to narzędzia gotowe do pracy od razu po ich dostarczeniu. Są to bezpieczne rozwiązania techniczne posiadające unikalne w skali świata funkcjonalności. Stosujemy wyłącznie wyselekcjonowane i najnowsze dostępne na rynku komponenty. Wszystkie sprzedawane drony przechodzą szczegółowe testy sprawdzające a zespoły napędowe są wstępnie badane są na hamowni. Modułowa konstrukcja dronów umożliwia ich dalsze modyfikacje i uaktualnienia techniczne. Do oferowanych przez nas systemów udzielamy pełnego wsparcia technicznego i eksploatacyjnego.

Oferujemy rozwiązania w specyfikacji:

RTW
(Ready to Work)
Drony gotowe do pracy od razu po dostarczeniu.
Gotowość użycia produktu w działaniach klienta od razu po dokonaniu zakupu.

Każdy sprzedawany dron został poddany testom funkcjonalnym i weryfikacyjnym w locie. Produkt lub system nie wymaga od użytkownika przeprowadzenia prac dostosowania i aktualizacji przed pierwszym użyciem.

Konkurencyjne rozwiązania RTF (Ready to Fly) wymagają aktualizacji i często w jakimś stopniu samodzielnego montażu, nie są testowane w locie a o ich wadach klient dowiaduje się dopiero podczas pierwszych lotów, czasem z nieszczęśliwym skutkiem.

ETM
(Easy to Modify)
Drony gotowe do modyfikacji wraz z rozwojem systemu.
Modułowa konstrukcja drona umożliwiająca klientowi stałą aktualizację techniczną i modyfikację zakupionych produktów.

W tym celu wyposażenie funkcjonalne drona (kamery, skanery, czujniki) oferujemy wraz ze stosownym uniwersalnym mocowaniem. Możliwa jest także wymiana silników, regulatorów obrotów, komputerów lotu i systemów transmisji na najnowsze dostępne na rynku. Dzięki temu możliwa jest aktualizacja drona o najnowsze komponenty i utrzymywanie jego wysokiego poziomu technicznego.

Konkurencyjne produkty najczęściej cechuje duża zamkniętość systemu i rozwiązań a polityka sprzedaży uniemożliwia kolejne modyfikacje.

ETS
(Easy to Service)
Drony łatwe do serwisu i przeglądu technicznego.
Serwis i przeglądy techniczne które są łatwe do przeprowadzenia bez utraty gwarancji.

Dostępne drogi dla serwisu to: odesłanie sprzętu do naszego serwisu, serwis u lokalnego dilera dronów, samodzielna naprawa na bazie zakupionych u nas lub rekomendowanych przez nas komponentów. Jest to możliwe ponieważ do budowy produktów w większości wykorzystujemy aktualnie najlepsze i ogólnodostępne na rynku komponenty takie jak: komputery lotu, silniki, regulatory, śmigła. Planujemy stworzenie video instrukcji prezentujących sposoby wymiany podstawowych komponentów w oferowanych przez nas dronach. Dzięki temu naprawa lub serwis w dowolnym zakątku świata nie stanowi problemu a sprzęt może pracować praktycznie bez przerw.

Konkurencja najczęściej oferuje kompaktowe rozwiązania które są zbudowane z dedykowanych unikalnych komponentów i elektronice ściśniętej na zintegrowanych płytach głównych. To w większości przypadków uniemożliwia samodzielny serwis przez klienta lub jego wykonanie przez lokalnego dealera.

HDC
(Heavy Durable Components)
Drony o solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości.
Konstrukcje i elementy odporne na ciężkie warunki pracy i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wytrzymują one duże obciążenia mechaniczne i posiadają długą żywotność. To korzystnie przekłada się na harmonogram serwisów i bezpieczeństwo lotów.

Konkurencyjne konstrukcje są zwykle ażurowe, delikatne i jednobryłowe, to powoduje że trzeba się z nimi obchodzić delikatnie. Problemem jest konieczność wymiany całych modułów, wytrzymałość mechaniczna sprzętu a także odporność na zmęczenie elementów konstrukcyjnych.

PLATFORMY WIELOWIRNIKOWE:

SAR MR – Lotnicze
Poszukiwanie i Ratownictwo

WIĘCEJ O PELIXAR SAR MR

LMA – Lotniczy
Monitoring Atmosfery

WIĘCEJ O PELIXAR LMA

Lotnicze
Pomiary i Inspekcja

WIĘCEJ O PELIXAR LSI

PLATFORMY SAMOLOT:

LSP A – Lotniczy
System Patrolowy

WIĘCEJ O PELIXAR LSP A

LSP A – Lotniczy
Monitoring Przyrodniczy

WIĘCEJ O PELIXAR LMP

LSP A – Lotniczy
Poszukiwanie i Ratownictwo

WIĘCEJ O PELIXAR SAR
pelixar 017-drone-9

Kooperacje i partnerstwo

bg-pelixar-kwadrat 0-04

Kooperacje dotyczą:
Wspólnego wystawiania się na targach i promocji w mediach. Realizacji złożonych systemów i wdrożeń. Prowadzenia projektów badawczych i rozwojowych. Opracowania nowych produktów. Tworzenia procedur operacyjnych. Wykorzystania naszych urządzeń pomiarowych i maszyn.

– CEDD – Centralno-Europejski Demonstrator Dronowy
– Port Gdynia i DroneLab “Bezpieczeństwo”
– Politechnika Gdańska
– Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
– APS – Advanced Protection Systems
– Cervi Robotics – czołowy środkowoeuropejski Software House robotyczny
– DroneHub – pierwsze garaże dronowe dla automatyzacji lotów
– Marine Technology – krajowy dostawca systemów do numerycznego obrazowania
– SpaceForest – krajowy podmiot sektora kosmicznego
– Instytut Fotonowy – czujniki i mierniki chemiczne
– MSPiR SAR i Sopockie WOPR – testy procedur i operacji SAR

Nagrody dla PELIXAR S.A.:

Sztormy Pomorza
Debiut Roku 2018

Pomorski Gryf
Gospodarczy 2019

Top.100 StartUp
Najlepszy StartUp Roku

Właściwi ludzie na właściwym miejscu

PELIXAR-Marcin-Swystun

Marcin Swystun – co founder

CEO – prezes zarządu – dyrektor generalny

Doświadczenie w zarządzaniu:
Wieloletnie kierowanie firmą, kierowanie dużym zespołem ludzi, zarządzanie dużymi produkcjami telewizyjnymi polskimi i zagranicznymi.

Doświadczenie pośrednie:
Praca w Red Bull, MTV, Endemol Shine, Commercial Union, TV Rotterdam

Doświadczenie techniczne:
Konstruktor sprzętu filmowego, ekspert Sony Professional, konsultant techniczny Slidekamera, pro tester EasyStab.

Doświadczenie sektor bezzałogowy:
Budowa pierwszych dronów helicam HD w Polsce, konsultant techniczny projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) aiRPAS Rescue (projekt 1,2 mln zł dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), doradca techniczny projektu R&D 3-SAT IKAR, koordynator projektu R&D Pelixar LMA.

Uprawnienia lotnicze UAVO:
VLOS/BVLOS w kategorii MR, typie TOM >25kg

Inne:
Wystąpienia na konferencjach Sony Professional, Smart Cities (Niemcy), CEDD, Szczyt Klimatyczny COP24. Ekspert w video marketingu internetowym. Producent telewizyjny. Vicemistrz Polski w jeździe freestyle na rampie. Ostatnie to DOP (Director of Photography) w BIG BROTHER – ENDEMOL SHINE – TVN

PELIXAR-Sebastian-Nowicki

Sebastian Nowicki – co founder

COO – dyrektor operacyjny

Doświadczenie w zarządzaniu:
Kierownicze stanowiska i zarządzanie spółkami jako współzałożyciel, kierowanie zespołami fachowców, rekrutacja i szkolenia kadry kluczowej.

Doświadczenie pośrednie:
Tomas Sport, OP1, Slidecamera, RPAS Custom Machines, Airborn, Grupa aiRPAS

Doświadczenie techniczne:
Pro tester sprzętu sportowego marek Atomic, Salomon, Rollerblade. Konsultant techniczny sprzętu Rollerblade i Salomon. Projektant i konsultant produkcyjny sprzętu filmowego w Slidekamera. Ekspert produktów profesjonalnych Panasonic Polska. Konsultant i pro tester gimbali do stabilizacji żyroskopowej kamer EasyStab.

Doświadczenie sektor bezzałogowy:
Budowa pierwszych w Polsce dronów filmowych dla OP1 Helicam Team. Pro tester dronów RCConcept, DJI, aiRPAS. Konstruktor dronów w aiRPAS Machines. Pracownik projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) aiRPAS Rescue (projekt drona ratunkowego dla WOPR 1,2 mln zł dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Doradca techniczny projektów R&D takich jak inspekcyjny system dronowy DNV-GL, system radarowej detekcji dronów APS Radar, dron do pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, antysmogowy system dronowy Pelixar LMA, oparty na sztucznej inteligencji – dron autonomicznej nawigacji Drogeon AI Geo. Ekspert przy tworzeniu prawa lotniczego.

Uprawnienia lotnicze UAVO:
VLOS/ BVLOS, INS – instruktor, TOR – pilot doświadczalny, EGZ – egzaminator państwowy, w kategorii MR i A, typie TOM >25kg

Inne:
Wystąpienia na konferencjach i targach. Prowadzenie szkolenia unifikacyjnego dla egzaminatorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień zawodowych. Specjalista od video ujęć technicznych w: reklamie, filmach fabularnych i produkcjach dla stacji telewizyjnych z całego świata.

PELIXAR-Mariusz-Pułas

Mariusz Pułas – co founder

CTO – dyrektor działu technologii

Doświadczenie w zarządzaniu:
Stanowisko inspektora w Citibank, zarządzanie spółkami jako współzałożyciel. Kierowanie zespołem specjalistów technicznych, rekrutacja na stanowiska specjalistyczne.

Doświadczenie pośrednie:
Citibank, MSWiA, Universal Robots, Airborn, Grupa aiRPAS.

Doświadczenie techniczne:
Konstruktor maszyn CNC. Konstruktor gimbali do stabilizacji żyroskopowej kamer. Tunner komputerów lotów sterujących dronami, projektant czujników pomiarowych. Modyfikacje i programowanie komponentów elektronicznych.

Doświadczenie sektor bezzałogowy:
Budowa dronów filmowych i szkoleniowych. Pro tester produktów DJI. Serwis dronów szkoleniowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Wsparcie i realizacja techniczna projektów ITWL. Konstruktor i projektant dronów w aiRPAS i w innych podmiotach. Pracownik projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) aiRPAS Rescue (projekt drona ratunkowego dla WOPR 1,2 mln zł dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Doradca techniczny projektów R&D takich jak inspekcyjny system dronowy DNV-GL, lotniczy system radarowej detekcji dronów APS Radar, pływający dron do tworzenia map numerycznych Hydrodron, dron pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, antysmogowy system dronowy Pelixar LMA, oparty na sztucznej inteligencji – dron autonomicznej nawigacji Drogeon AI Geo. Ekspert przy tworzeniu prawa lotniczego.

Uprawnienia lotnicze UAVO:
VLOS/ BVLOS, INS – instruktor, EGZ – egzaminator państwowy, w kategorii MR i A, typie TOM >25kg

Inne:
Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych. Szkolenie egzaminatorów z procedur egzaminowania i dokumentacji dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień zawodowych. Obloty doświadczalne wszelkimi rodzajami dronów.

PELIXAR-Paweł-Burdziakowski

Paweł Burdziakowski – co founder

CRADO – dyrektor ds. badań i rozwoju

Doświadczenie w zarządzaniu:
Zarządzanie i kierowanie zasobami ludzkimi oraz sprzętowymi w projektach B+R, 20 lat doświadczenia w Wojsku Polskim w tym misje zagraniczne.

Doświadczenie pośrednie:
Stopień naukowy doktora nauk technicznych (praca doktorska nt. metody wyznaczania trajektorii autonomicznej platformy bezzałogowej). Badania naukowe w dziedzinie nawigacji platform autonomicznych, fotogrametrii i teledetekcji. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Doświadczenie techniczne:
Doświadczenie w budowie i eksploatacji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Ekspert w zakresie systemów łączności i zarządzania (15 lat doświadczenia). Zarządzanie systemami informatycznymi. Inżynier nawigator.

Doświadczenie sektor bezzałogowy:
Eksploatacja bojowych bezzałogowych pojazdów podwodnych (ROV) – doświadczenia bojowe. Konstruktor dronów w podmiotach Drogeon i Marine Technology. Kierownik fazy walidacji i testowania projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) Hydrodron, pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych (2 613 780,00 zł dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Konsultant techniczny w projektach B+R: dron do pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, lotniczy system monitoringu zanieczyszczenia atmosfery Pelixar LMA. Projekt naukowy własny o nazwie Drogeon Ai GEO dotyczący nawigacji i kierowania lotem drona przez sztuczną inteligencję w środowisku pozbawionym nawigacji satelitarnej

Uprawnienia lotnicze UAVO:
VLOS/ BVLOS w kategorii MR i A, typie TOM >25kg, licencjonowany zawodnik w kategorii F3F (szybowce zboczowe).

Inne:
Wykładowca akademicki i naukowiec. Ponad 14 recenzowanych publikacji naukowych w zakresie fotogrametrii z BSP i nawigacji dronów. Autor rozdziałów w międzynarodowych monografiach nt. dronów, od 2018 roku najwyższy i prestiżowy status członka (senior member) w organizacji IEEE (największa organizacja zawodowa o charakterze globalnym ustanawiająca m.in. standardy IEEE takie jak WiFi czy Bluetooth)  w sekcjach: IEEE Computer Society, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, IEEE Robotics and Automation Society. Udział i wystąpienia naukowe na konferencjach międzynarodowych: SGEM 2016/2017/2018 (The International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM), BGC 2017/2018 (Baltic Geodetic Congres), COO 2018 (Coastal Offshore and Ocean Engineering Conference), oraz konferencji nt. technologii kosmicznych IRMAST 2015 (International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology).

PELIXAR-Adam-Wiśniewski

Adam Wiśniewski – co founder

Wsparcie i kontakty międzynarodowe

Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska (PricewaterhouseCoopers) i główny międzynarodowy ekspert w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Wieloletnie doświadczenie w sektorze lotnictwa bezzałogowego, na koncie posiada międzynarodowe wdrożenia i projekty R&D z lotniczych systemów bezzałogowych.

Autor analiz rynkowych dotyczących aktualnego stanu, prognozy i perspektyw dla rozwoju sektora dronowego.

Prowadzi kompleksowe doradztwo przy projektach usprawniających działalność biznesową w erze transformacji cyfrowej i w temacie patentów technicznych.

Konsultant w programie PwC Startup Collider, który jest akceleratorem dla startup-ów oferującym wsparcie w rozwoju i skalowaniu biznesów B2B na rynku zagranicznym.

Uprawnienia lotnicze UAVO:
VLOS/ BVLOS w kategorii MR i A, typie TOM >25kg

PELIXAR-Vadym-Melnyk

Vadym Melnyk – co founder

Wsparcie techniczne i software

EO & Founder w: Cervi Robotics zajmującym się prototypowaniem i produkcją robotów, dronów i systemów bezzałogowych. Największy w Europe Wschodniej software house, tworzący aplikację dla robotów i systemów bezzałogowych.

Wieloletnie doświadczenie w budowie specjalistycznych dronów.

Zarządzający lub uczestniczący w projektach R&D takich jak:

Dronhub – system autonomicznych kompaktowych hangarów dla dronów tworzony z Europejską Agencją Kosmiczną, umożliwiających precyzyjny start i lądowanie do hangaru, wraz z ładowaniem lub wymianą akumulatorów dla dowolnych dronów przemysłowych.

Airvein – system do automatycznego transportu próbek medycznych dronami.

Xerall – tankkopter, pierwszy na świecie jeżdżąco-latająco-pływający dron w formie zabawki z perspektywą rozwoju w kierunku pojazdu/statku załogowego.

Wspólnie z Microsoft stworzył projekt Unicorn Division, inicjatywę która łączy influencerów ze środowiska startupowego z głównych miast Polski i wspiera najbardziej innowacyjne startupy w kraju.

Laureat prestiżowych konkursów informatycznych i nagród państwowych, w tym wygrany konkurs w ramach FLEX (Future Leaders Exchange, program wymiany oferowany przez Departament Stanu USA dla słuchaczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Finalista międzynarodowego konkursu robotycznego FLEX.

PELIXAR-Karol-Bober

Karol Bober

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Bober to CEO spółki #Grantera która ze średnią skutecznością 90,91% w pozyskiwaniu szerokiego zakresu dotacji jest uznanym ekspertem doradztwa inwestycyjnego dla firm na każdym poziomie rozwoju.

PELIXAR-Anna-Hryniewicz

Anna Hryniewicz

Anna Hryniewicz

Kierownik Operacyjny

Wykształcenie prawnicze.
Kilkuletnie doświadczeniem w zarządzaniu i kierowaniu biurami spółek.
Znajomość reguł prowadzenia działalności gospodarczej.
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu księgowością i kadrami firmy.
Doświadczenie na kierowniczych stanowiskach.
Wieloletnie doświadczenie na samodzielnych stanowiskach.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Planujemy wejście na rynek New Connect na początku 2022 roku. To umożliwi sprzedaż nabytych akcji w obiegu otwartym po aktualnej wycenie. Bierzemy również pod uwagę wcześniejszy wykup akcji przez założycieli spółki.

Tak oczywiście, wypłatę pierwszych dywidend planujemy na rok 2022, jednak w pierwszych dwóch latach będziemy przekonywali akcjonariuszy do dalszych inwestycji w projekty R&D (Research & Development) finansowanych ze środków własnych jak i z dotacji sektorowych, co w konsekwencji przełoży się wzrost konkurencyjności i zyski spółki a zatem wyższą jej wycenę podczas debiutu na giełdzie.

Posiadamy niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji jednostkowej, więc spowoduje to jedynie ograniczenia w zaplanowanych projektach R&D i spowolnienie w wejściu z ofertą na rynek globalny. Dalszy rozwój będziemy prowadzić organicznie z bieżącej działalności i przychodów. Wtedy rozważymy sprzedaż 10-20% udziałów do funduszy opartych o środki z PFR (Polski Fundusz Rozwoju). Dalsze projekty Badawczo-Rozwojowe w większym stopniu realizować będziemy z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub podobnych.

Tak, akcje nabyte podczas emisji można odsprzedawać dalej wg własnego uznania i własnej wyceny.

Nie, posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Akcjonariusz ma za to prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zwoływane jest raz w roku.

Tak – do tej pory wiele spółek przeprowadziło tego typu akcję. Ważną informacją jest to, że akcja jest zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą części lub całości ich inwestycji.

Podstawowe bezpośrednie zagrożenia:

Nieosiągnięcie kamieni milowych w projekcie B+R w najgorszym przypadku może skutkować przerwaniem projektu i nie opracowaniem rozwiązania w deklarowanych parametrach lub funkcjonalnościach. Przeciwdziałaniem temu zagrożeniu jest szczegółowo przygotowany projekt, szeroki research w ramach preprodukcji projektu i wysokiej klasy kadra projektu oraz jej zdolność do realizacji powierzonych zadań.

Aktualnie procesowanie i oczekiwanie na wypłatę zaliczek do realizacji projektów dotacji B+R dochodzą do 3-4 miesięcy. Jako przeciwdziałanie temu jest osiągnięcie celu emisyjnego i zrezygnowanie z wnioskowania o zaliczki. W przypadku nieosiągnięcia celu emisyjnego w pełnym wymiarze jako przeciwdziałanie planujemy zastosować jednocześnie finansowanie projektu dotacji z zaliczek i refundacji kosztów.

Nieukończenie deklarowanych we wniosku dotacyjnym prac w ramach realizacji etapów badawczych w najgorszym wypadku może skutkować zakończeniem projektu na tym etapie. Jako przeciwdziałanie temu zagrożeniu projekt podzielony jest na dwa przenikające się etapy badawcze. Możliwe jest także wnioskowanie o przedłużenie terminu prowadzenia prac badawczych. Niezależnym od powyższego jest zatrudnienie do dotacji kadry która posiada doświadczenie i wysokie kwalifikacje w prowadzeniu dofinansowanych projektów B+R.

Zagrożenie tym że opracowywane w ramach projektu dotacji rozwiązanie nie będzie spełniało kryteriów i procedur typowych dla prowadzenia operacji Poszukiwań i Ratownictwa przez służby do tego upoważnione, co w konsekwencji spowoduje przepalenie potencjału kadry spółki i pogorszenie konkurencyjności oferowanych przez spółkę rozwiązań i produktów.Jako przeciwdziałanie takiemu zagrożeniu spółka w ramach przygotowań do dotacji przeprowadziła szerokie konsultacje branżowe i pozyskała na poczet realizacji projektu dotacji następujące współprace i partnerstwa: Morska Służba Poszukiwań i Ratownictwa SAR, Sopockie WOPR, Słupskie WOPR, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Gdyni.

Przedłużenie się okresu zaplanowanego na prace rozwojowe i wdrożeniowe opracowania produktów spółki mogą skutkować skonsumowaniem kapitału spółki przed osiągnięciem przewidzianego poziomu sprzedaży.Jako przeciwdziałanie takiemu zagrożeniu spółka niezależnie od planów sprzedażowych produktów realizuje także przychody w postaci szkoleń do lotniczych uprawnień zawodowych oraz wdrożenia systemów bezzałogowych.
Niezależnie od działań ukierunkowanych na generowanie wzrostu przychodu spółka optymalizuje koszty wydatków na projekty B+R w postaci pozyskiwania dotacji na kluczowe obszary działalności spółki, dotyczy to także kosztów wynagrodzeń zespołu B+R.

Nie osiągnięcie zaplanowanego poziomu sprzedaży i marży może spowodować pogorszenie płynności finansowej spółki, a w przypadku przewlekłości takiego stanu rzeczy do upadłości. Jako przeciwdziałanie takiemu zjawisku w początkowym etapie rozwoju spółki jest aktywna budowa sieci sprzedaży i lokalnych partnerów. Trwają także prace nad multi-językową internetową platformą sprzedażową w której sprzedawane będą produkty w postaci systemów dronowch w różnych konfiguracjach wyposażenia oraz komponenty elektroniczne i mechaniczne bezpośrednio do klienta docelowego co umożliwi generowanie większej marży oraz większą rentowność spółki.

Zagrożenia płynące ze strony tańszych rozwiązań konkurencyjnych. Jako przeciwdziałanie temu zagrożeniu spółka oferuje produkty bardziej wytrzymałe na ciężką eksploatację, stosuje najnowsze rozwiązania aktualnego stanu techniki oraz tworzy unikalne funkcjonalności dla swoich rozwiązań. Spółka także dywersyfikuje swoje źródła dochodu ze sprzedaży poprzez oferowanie kilku produktów dedykowanych innym odbiorcom docelowym.

Branża Bezzałogowych Systemów Lotniczych jak i sektor lotniczy zagrożona jest zmianami legislacyjnymi które mogą pójść w kierunku wszelkiego rodzaju ograniczeń lub zaostrzenia prawa.Przeciwdziałania temu zagrożeniu jest oferowanie produktów w różnych częściach świata gdzie są różnice w kierunkach rozwoju legislacji. Ponadto spółka przy okazji prowadzenia projektów B+R, wdrożeń, testów systemów oraz podczas seminariów i konferencji współpracuje z takimi instytucjami jak Ministerstwo Infrastruktury, Centralno-Europejski Demonstrator Dronowy, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Wojsko Polskie. Założyciele spółki to także aktywni eksperci zapraszani do konsultacji projektów Polskiego i Europejskiego prawa lotniczego z czego płynącą wymierną korzyścią jest znajomość ze stosownym wyprzedzeniem możliwych scenariuszy ewolucji prawa lotniczego.

Dodatkowe pośrednie zagrożenia:

Spółka posiada długofalową strategię wejścia na rynek oraz finansowania produkcji swoich produktów. W pierwszym etapie planuje realizować produkcję średnioseryjną finalnych produktów, komplementarnie współpracujących z platformą produktową spółki. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy jest pozyskanie środków z emisji akcji na giełdzie NewConnect które pozwolą na poszerzenie możliwości produkcyjnych i wdrożenie efektu skali co powinno korzystnie wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie marży jednostkowej. Uzyskane w ten sposób środki umożliwią zwiększenie cashflow a co a tym idzie możliwości finansowania pełnoseryjnej produkcji ze środków własnych.

Należy oczywiście uwzględnić ryzyko wzrostu kosztów – szczególnie kosztów pracowniczych. Jednak na początkowym etapie rozwoju Pelixar opiera swój rozwój o prace wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów będących założycielami a równocześnie początkowymi inwestorami. W horyzoncie 2019 produkcję małoseryjną a od roku 2020 średnioseryjną, która nie wymaga dużych nakładów produkcyjnych skierowanych na finansowanie kosztów zatrudnienia personelu produkcyjnego. Należy zatem przyjąć iż koszty rozwoju firmy w szczególności zatrudnienia specjalistów nie stanowią krytycznego zagrożenia dla rozwoju firmy. Jednakże w przypadku znaczących wzrostów produkcji należy rozważyć możliwość spadku rentowności przedsięwzięcia, co w sposób bezpośredni może wywrzeć wpływ na wartość akcji.

Zakres działalności spółki oraz profil produktów zwiększa bezpieczeństwo rozwoju firmy pomimo potencjalnych niekorzystnych warunków gospodarczych i ekonomicznych które przekładają się bezpośrednio lub pośrednio na siłę nabywczą i decyzje zakupowe. Pelixar oferując swoje produkty rozwiązuje lub przeciwdziała poważnym zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym jakim bez wątpienia jest zanieczyszczenie powietrza i konieczność monitorowania atmosfery miast w celu przeciwdziałania im oraz znajdowania rozwiązań systemowych w celu poprawy jakości życia ludzi. W przyszłości nakłady na powyższe cele będą niewątpliwie rosnąc, zapewniając wyższe standardy życia i zdrowia mieszkańcom zanieczyszczonych miast. Pelixar upatruje swój rozwój w kierunku wysoko specjalizowanych rozwiązań zapewniających monitorowanie i przeciwdziałanie obecnym oraz przyszłym zagrożeniom, co potwierdza wzrost zainteresowania społecznego możliwościami ich przeciwdziałania. W ostatniej dekadzie widzimy wzmożone nakłady na ochronę środowiska oraz monitoringu kluczowych parametrów otaczającego nas świata. W przyszłości ten trend powinien rosnąć a nie maleć. Jednak przypadku niekorzystnej legislacji prawnej istnieje ryzyko znaczącego ograniczenia stosowania tego typu rozwiązań a co za tym idzie ograniczenie rozwoju Spółki i realizacji założonych dochodów umożliwiający dalszy rozwój projektu w zakładanym tempie. To z kolei może wpłynąć na wycenę spółki i utratę potencjalnie zainwestowanych środków.

Spółka zgromadziła w grupie założycieli wysokiej rangi ekspertów z wielu dziedzin umożliwiających zbudowanie optymalnych produktów – platformy do celów wielozadaniowych jak również nawiązał kontakty w celu określenia zagrożeń które istnieją obecnie ale także mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. Niewątpliwie rynek rozwiązań którego częścią jest Pelixar charakteryzuje duża dynamika zamian rynkowych, które mogą stanowić zarówno szanse jak i zagrożenie. Dlatego zespół Pelixara nieustannie pracuje nad rozwojem zarówno technologii ale jest także ważnym partnerem i opiniotwórcą, a często pomysłodawcą rozwiązań legislacyjnych które zostały docenione nie tylko na rynku Polskim ale także Europejskim, stawiając Polskę w jednym szeregu z takimi krajami jak USA, Izrael, posiadając najnowocześniejsze rozwiązania prawne i technologiczne, co także zostało docenione tworząc w Polsce DronLab-y, zintegrowane wokół pilotażowego programu CEDD (Centralno-Europejski Demonstrator Dronowy) dla Unii Europejskiej. Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki oraz zamierzone plany rozwoju Spółki będą weryfikowane wraz z rozwojem tego dynamicznie zmieniającego się i rosnącego rynku. Zastosowanie powyższych elementów powinno umożliwić firmie wybór odpowiednich kierunków rozwoju i uniknięcie błędów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji co może doprowadzić do wolniejszego rozwoju firmy lub nawet utraty pozycji lidera co w znaczący sposób może wpłynąć na wycenę spółki oraz wiązać się z utratą zainwestowanych środków.

Teoretyczne ryzyko wystąpienia utraty płynności Spółki istnieje zawsze, jednak poszczególne etapy finansowania spółki zapewniają bezpieczeństwo rozwoju produkcyjno-sprzedażowego i nie narażają na ryzyko związane z brakiem płynności. Pelixar zaplanował w szczegółach kolejne kamienie milowe rozwoju firmy oraz ewentualnych możliwości finansowania kolejnych ich etapów. W przypadku wystąpienia powyższego ryzyka zaplanował ewentualną możliwość dokapitalizowania spółki poprzez sprzedaż kolejnej transzy udziałów tym razem inwestorowi instytucjonalnemu jednak nie więcej niż kolejnych 10% wartości firmy. Należy jednak pamiętać iż utrata płynności firmy może mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych oraz wycenie spółki a zatem istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Spółka planuje wejście na rynek New Connect w roku 2022, ale nie można wykluczyć sytuacji w której z powodu różnych czynników decyzja o debiucie zostanie odroczona. W takiej sytuacji sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna. Akcjonariusz będzie mógł jedynie sprzedać swoje akcje osobie zainteresowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, aż do czasu gdy firma będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź na rynku Connect w Warszawie. Istnieje również możliwość zakupu akcji przez inną firmę lub przez Pelixar S.A

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, planowanych emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akcjonariatu i możliwości niekontrolowanego przez Spółkę obrotu akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez założycieli, którzy posiadają 100% kapitału zakładowego Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie ze zmienioną strukturą. W konsekwencji może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność: Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmiany dynamiki wzrostu PKB, inflacja ogółem, deflacja cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta lub sektor, w którym Emitent prowadzi działalność, w tym na przychody ze sprzedaży generowane przez Emitenta lub ponoszone przez niego koszty. Ponadto sytuacja gospodarcza w Polsce lub na innych rynkach może być mniej korzystna w przyszłości w porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie w wyniku wyżej opisanych czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratingu Polski, które miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki. Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na produkty Emitenta, ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego, trudności po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, co z kolei może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Spółki. Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencją, ze względu na obecność i ciągły ich rozwój innych podmiotów w tej branży. Istnieje ryzyko zmiany preferencji konsumentów, okoliczności otoczenia prawnego, i innych ryzyk związanych ze zmianami w preferencjach rynku. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami lub nie sprostać nowym oczekiwaniom rynku i klienta. Zdolność emitenta do konkurowania z innymi podmiotami zależy częściowo od utrzymania atrakcyjności formatu i wyjątkowości oferowanych rozwiązań. Naciski konkurencyjne wynikające z wyżej wskazanych lub innych czynników, w tym możliwe podjęcie przez konkurentów decyzji o zmianie formatu i modelu biznesowym na format zbliżony do formatu wykorzystywanego przez Spółkę, mogą doprowadzić do spadku dynamiki rozwoju Emitenta, stagnacji bądź zmniejszenia udziału Emitenta w rynku i obniżenia jej rentowności, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także na wartość Spółki.

Inwestycje w spółkę za pośrednictwem platformy wykorzystującej mechanizmy equity crowdfundingu powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że inwestując w Spółkę powinno się rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele różnych firm.

Inwestycje w instrumenty finansowe wiążą się z zagrożeniami płynącymi ze strony elektronicznej infrastruktury technicznej w której informacje o posiadanych walorach są przechowywane. Takie zagrożenia to między innymi: ataki hakerskie, wybuchy bomb atomowych i wodorowych, skutki wojny elektronicznej w postaci wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych, erupcje słoneczne o indeksie KP 9+ i uderzenia asteroid.