Pelixar LMA
Lotniczy Monitoring Atmosfery

Pelixar LMA – Lotniczy Monitoring Atmosfery
Pelixar LMA – Lotniczy Monitoring Atmosfery 3
Pelixar LMA – Lotniczy Monitoring Atmosfery 2
Pelixar LMA – Lotniczy Monitoring Atmosfery 4

ROZWÓJ SYSTEMU

System do Lotniczego Monitoringu Atmosfery to autorskie rozwiązania i funkcjonalności firmy Pelixar S.A. Po raz pierwszy zaprezentowany został podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach i na Konferencji Rev3Days we Francji. Powstał we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Elbląg, Politechniką Gdańską, Elbląskim Parkiem Technologicznym i Centralno-Europejskim Demonstratorem Dronów. Aktualnie system LMA jest rozwijany w ramach prac CEDD w projekcie DroneLab “Środowisko” i programie Unii Europejskiej Erasmus w ramach projektu B+R IMPETUS.

Dron PELIXAR LMA MR to profesjonalne urządzenie do wykonywania pomiarów składu powietrza. Podstawowe zadania drona to wsparcie dla działań “antysmogowych” dla JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) i poszukiwanie wybranego składnika powietrza w zadaniach monitoringu atmosfery obszarów infrastruktury krytycznej. Jest to nowoczesne narzędzie umożliwiające lepsze zrozumienie i kontrolę zjawiska smogu. System umożliwia: lokalizację głównych emitentów i miejsc powstawania smogu, lokalizację i obserwację miejskich korytarzy powietrznych, predykcję zjawiska, miejsc zatężenia i rozkładu chmur smogowych. Dron wykonuje wielopunktowy nalot pomiarowy z rejestracją szeregu parametrów. Otrzymana baza danych z nalotu pomiarowego ma zastosowanie w obrazowaniu numerycznym do postaci mapy lokalnego rozkładu zanieczyszczenia atmosfery.

Zastosowania – możliwe działania:
• Tworzenie map lokalnego rozkładu zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi.
Celem jest wskazanie reprezentacyjnej lokalizacji dla instalacji stacjonarnego miernika LMA.
• Poszukiwanie osób palących dozwolone materiały nieefektywnie.
Celem jest zmniejszenie emisji pyłów zawieszonych do atmosfery.
• Poszukiwanie osób palących niedozwolone materiały lub śmieci.
Celem jest zmniejszenie emisji trujących substancji do atmosfery.

Oferta – przykładowe podmioty:
• lokalne WOŚ
• lokalne Centra Zarządzania Kryzysowego
• jednostki Straży Miejskiej

Zastosowania – możliwe działania:
• Monitoring lokalnego składu atmosfery.
Celem jest monitoring występowania i stężenia wybranego składnika.
• Poszukiwanie wycieków lub emisji niebezpiecznych i szkodliwych gazów.
Celem jest wsparcie w sytuacjach kryzysowych i dozorze technicznym.
• Poszukiwanie emitenta szkodliwych substancji.
Celem jest poszukiwanie i lokalizowanie truciciela powietrza.

Oferta – przykładowe podmioty:
• Zakłady przemysłowe
• Infrastruktura krytyczna
• Jednostki skażenia chemicznego

 – dla wersji z kamerą zoom x10:
• Wsparcie w operacjach poszukiwania osób.
• Wsparcie w operacjach klęsk żywiołowych.
• Wykorzystanie w monitoringu postępu prac.
• Wykorzystanie w monitoringu i poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów.

Dron Pelixar LMA do zadań “antysmogowych” w zależności od wersji wyposażony jest w przebadany i skalibrowany autorski moduł do zdalnego odczytu i rejestracji parametrów: pyłu zawieszonego typu PM2,5 oraz PM10, formaldehyd, benzen, alkohol, termometr, higrometr, koordynaty pozycji GPS. Posiada także kamerę video z optycznym zbliżeniem 10x i transmisję obrazu wideo w rozdzielczości FHD.

Rejestracja parametrów odbywa się na pokładzie bezzałogowca oraz przesyłana jest do stanowiska operatora, co umożliwia odczyt parametrów pomiarowych w czasie rzeczywistym. Zapis parametrów i koordynatów pozycji geograficznej w miejscu pomiaru pozwala na odtworzenie misji bezzałogowca, umożliwia to późniejsze tworzenie analiz i opracowań.

Lotnicze systemy monitoringu atmosfery firmy Pelixar S.A. mogą być wyposażone w inne czujniki do pomiarów składu i parametrów atmosfery. Podmioty zainteresowane montażem innego czujnika pomiarowego prosimy o kontakt z działem technicznym mariusz@pelixar.com

 • Platforma lotnicza (Air Unit):
  • Rozmiar: klasa C750
  • Przekątna ramion: 750 mm
  • Układ napędowy: X8 – 8szt napędu (koaksjalny, współosiowy)
  • Samostateczność: wysoka
  • Odporność platformy na warunki meteo: IP43BM
  • Redundancja napędu: tak (możliwość lotu z uszkodzonym jednym silnikiem)
  • Redundancja zasilania: tak (2 akumulatory napędowe wysokiej wydajności)
  • Redundancja zdalnego sterowania: tak (2 systemy sterowania z automatycznym failsafe)
  • Komputer lotu: dowolny rynkowy, rekomendowany Pixhawk.2
  • Pomiar wysokości: laserowy LIDAR
  • Komunikacja lotnicza: transponder ADSB
  • Oświetlenie robocze: lotnicze nawigacyjne do lotów VLOS
  • Oświetlenie ostrzegawcze: dookólne do lotów BVLOS
 • Naziemna stacja kontroli (Ground Unit):
  • Nadajnik/odbiornik sterowanie
  • Nadajnik/odbiornik obsługa Mission Planner
  • Odbiornik transmisji video w rozdzielczości FHD
  • Monitor podglądu video z kamery pokładowej FHD
  • Odbiornik parametrów z modułu sensorów z wyświetlaczem
  • Zestaw do ładowania akumulatorów
  • Moduły transportowe
 • Wyposażenie funkcjonalne drona (Air Unit) opcje:
  • Czujnik powietrza: zawartości PM i kondycji powietrza
  • Obraz.1: kamera video FHD z 10-33x zoom optyczny
  • Obraz.2: kamera termowizyjna SD
  • Gimbal kamery: pełne sterowanie osi obrotu i pracy kamery
 • Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna:
  • Instrukcja obsługi papierowa
  • Instrukcja obsługi video
  • Procedury operacyjne zwyczajne i awaryjne
 • Specyfikacja użytkowa:
  • dopuszczalne obciążenie ładunkiem: do 3,5 kg
  • maksymalna masa startowa (TOM): 11,5 kg
  • czas lotu uśredniony: zawis do 15 min
  • czas lotu uśredniony: lot postępowy do 20 min
  • czas lotu uśredniony: awaryjny do 25 min
  • temperatura powietrza maksymalna: + 35°C
  • temperatura powietrza minimalna: – 25°C
  • prędkość postępowa: zalecana do 40 km/h
  • prędkość postępowa: użytkowa do 70 km/h
  • prędkość postępowa maksymalna: 110 km/h
  • prędkość wiatru: zalecana do 40 km/h
  • prędkość wiatru: użytkowa do 60 km/h
  • prędkość wiatru: maksymalna do 80 km/h
  • opad atmosferyczny: zależne od wyposażenia

Pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10
Pomiar wilgotności, ciśnienia i temperatury powietrza.

Czujnik mierzący wartość pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 jest wyposażony w profesjonalny miernik laserowy. Cechuje go bardzo szybka reakcja (poniżej 10 sekund) na zmiany parametrów zapylenia środowiska. Standardowo raportuje pomiar co 1 sekundę.

Czujnik mierzący wilgotność, ciśnienie i temperaturę charakteryzuje się dużą niezawodnością oraz długoterminową stabilnością. Umożliwia rezystywny pomiar wilgotności oraz pomiar temperatury. Sensor zapewnia dobrze skalibrowane odczyty dzięki współczynnikom zawartym w pamięci programu.

Wysięgnik pomiarowy jest wyposażony w autorski zasysacz niwelujący niekontrolowane podmuchy powietrza na sensor. Moduł pomiarowy jest wyposażony w wentylator mający na celu kontrolowanie ilości zasysanego powietrza na sensor. Dzięki temu uzyskano wysoką dokładność oraz stabilne i powtarzalne odczyty.

* Istnieje możliwość pomiarów wartości stężenia dla:
– PM1
– Formaldehyd
– gazów niebezpiecznych

** Uwagi dotyczące żywotności miernika PM:
– Wilgotność powietrza powyżej 70% może wpłynąć na dokładność pomiaru pyłów zawieszonych.
– Profesjonalne czujniki pyłów zawieszonych wyposażone są w wysokiej klasy diodę laserową, która ma żywotność określoną na około 8000 roboczo godzin.

Pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10

 • Typ pomiarów: PM2.5, PM10
 • Zakres pomiarów: 0 – 999.9 μg /m³
 • Zakres pomiarów: 0 – 999.9 μg /m³
 • Temperatura pracy: do -10 do +50C
 • Dokładność pomiaru: 70% dla 0.3μm i 98% dla 0.5μm
 • Certyfikacja: CE, FCC, RoHS

Pomiar wilgotności, ciśnienia i temperatury powietrza.

 • Zakres pomiaru temperatury: -40…+85°C; błąd ± 0.2 °C
 • Zakres pomiaru ciśnienia: 300-1100 hPa; błąd ± 0.25 %
 • Zakres pomiaru wilgotności: 0…100% RH; błąd ± 0.3% RH

od 50.000 zł brutto za zestaw RTW (gotowy do pracy)

Plik w formacie PDF do pobrania z linku:
* plik w przygotowaniu

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ: Wyślij wiadomość

Oferujemy rozwiązania w specyfikacji:

RTW
(Ready to Work)
Kompletny zestaw skonfigurowanego drona wraz z akcesoriami gotowe do pracy od razu po zakupie.

Każdy sprzedawany dron został poddany testom funkcjonalnym i weryfikacyjnym w locie. Produkt lub system nie wymaga od użytkownika przeprowadzenia prac dostosowania i aktualizacji przed pierwszym użyciem.

Konkurencyjne rozwiązania RTF (Ready to Fly) wymagają aktualizacji i często w jakimś stopniu samodzielnego montażu, nie są testowane w locie a o ich wadach klient dowiaduje się dopiero podczas pierwszych lotów, czasem z nieszczęśliwym skutkiem.

ETM
(Easy to Modify)
Możliwość łatwej modyfikacji drona do własnych potrzeb i modernizacji zestawu do najnowszej wersji wyposażenia bez utraty gwarancji.

W tym celu wyposażenie funkcjonalne drona (kamery, skanery, czujniki) oferujemy wraz ze stosownym uniwersalnym mocowaniem. Możliwa jest także wymiana silników, regulatorów obrotów, komputerów lotu i systemów transmisji na najnowsze dostępne na rynku. Dzięki temu możliwa jest aktualizacja drona o najnowsze komponenty i utrzymywanie jego wysokiego poziomu technicznego.

Konkurencyjne produkty najczęściej cechuje duża zamkniętość systemu i rozwiązań a polityka sprzedaży uniemożliwia kolejne modyfikacje.

ETS
(Easy to Service)
Zdolność do samodzielnego lub zdalnego serwisu okresowego drona oraz naprawy w przypadku uszkodzenia.

Dostępne drogi dla serwisu to: odesłanie sprzętu do naszego serwisu, serwis u lokalnego dilera dronów, samodzielna naprawa na bazie zakupionych u nas lub rekomendowanych przez nas komponentów. Jest to możliwe ponieważ do budowy produktów w większości wykorzystujemy aktualnie najlepsze i ogólnodostępne na rynku komponenty takie jak: komputery lotu, silniki, regulatory, śmigła. Planujemy stworzenie video instrukcji prezentujących sposoby wymiany podstawowych komponentów w oferowanych przez nas dronach. Dzięki temu naprawa lub serwis w dowolnym zakątku świata nie stanowi problemu a sprzęt może pracować praktycznie bez przerw.

Konkurencja najczęściej oferuje kompaktowe rozwiązania które są zbudowane z dedykowanych unikalnych komponentów i elektronice ściśniętej na zintegrowanych płytach głównych. To w większości przypadków uniemożliwia samodzielny serwis przez klienta lub jego wykonanie przez lokalnego dealera.

HWR
(Heavy Work Resistance)
Konstrukcja i komponenty drona odporne na ciężkie warunki pracy i warunki atmosferyczne.

Wytrzymują one duże obciążenia mechaniczne i posiadają długą żywotność. To korzystnie przekłada się na harmonogram serwisów i bezpieczeństwo lotów.

Konkurencyjne konstrukcje są zwykle ażurowe, delikatne i jednobryłowe, to powoduje że trzeba się z nimi obchodzić delikatnie. Problemem jest konieczność wymiany całych modułów, wytrzymałość mechaniczna sprzętu a także odporność na zmęczenie elementów konstrukcyjnych.