Projekty B+R (badawczo rozwojowe) – obejmujące prowadzenie projektów własnych, w ramach konsorcjum, w kooperacji oraz komercyjnych na zlecenie.

Prace badawczo rozwojowe to najsilniejszy motor rozwoju w branży technologicznej. W historii firmy i działalności założycieli spółki jest bogaty katalog zrealizowanych projektów R&D. Prowadzimy projekty B+R ze środków własnych, komercyjne na zlecenie podmiotów i współfinansowane ze środków dotacyjnych.

W naszym zespole są także czynni naukowcy w dziedzinie nauk technicznych, stale publikujący w renomowanych pismach naukowych. Dzięki międzynarodowym kontaktom z jednostkami naukowymi i czołowymi badaczami, możemy śledzić najważniejsze postępy w nauce i rozwój aktualnego stanu techniki.

Oferta obejmuje prowadzenie i podwykonawstwo w realizowanych projektach badawczo rozwojowych z dziedziny bezzałogowego lotnictwa, w szczególności:

  • badania i pomiary,
  • weryfikacja udostępnionych wyników,
  • opracowanie wyników,
  • konsultacje naukowe w zakresie innowacyjności projektu,
  • implementacja nowych funkcjonalności do istniejących systemów,
  • projektowanie i opracowanie komponentów,
  • projektowanie i opracowanie systemów,

W celu otrzymania szczegółów oferty lub wyceny, prosimy o kontakt z biurem company@pelixar.com, które przekieruje sprawę do właściwej osoby z działu technicznego.