Działalność firmy Pelixar Spółka Akcyjna (Pelixar S.A) obejmuje sektor systemów bezzałogowych,
w szczególności lotnictwo bezzałogowe. Spółka zajmuje się produkcją średnioseryjną autorskich komponentów i dronów oraz jednostkowych dedykowanych rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem szczegółowych wymagań użytkownika. Odbiorcą w kraju i za granicą jest przemysł, firmy i instytucje publiczne. Kluczowe obszary dostarczanych rozwiązań to: poszukiwanie i ratownictwo, pomiary i detekcja, ochrona i monitoring, dozór techniczny i inspekcje. Każde sprzedawane rozwiązanie jest szczegółowo badane
i testowane aby mogło spełniać wygórowane wymogi techniczne oraz posiadać unikalną niezawodność i funkcjonalność.

Idea i misja firmy

Konkurencyjność w tym wschodzącym sektorze wymaga od firmy właściwego doboru wszystkich kluczowych kompetencji założycieli i zespołu, gwarantuje to sprawne zarządzanie i skuteczny rozwój w kierunku innowacyjnych i unikalnych rozwiązań. Pelixar S.A. tworzy zespół o komplementarnie dobranych kompetencjach, którzy swoje doświadczenie w branży bezzałogowego lotnictwa zdobywali budując lub rozwijając takie znane firmy jak: Grupa aiRPAS, PWC, Cervi Robotics, droGEOon.

Celem działalności Pelixar S.A. jest: Średnioseryjna produkcja innowacyjnych komponentów i urządzeń bezzałogowych (dronów). Niskoseryjna produkcja kompleksowych systemów bezzałogowych. Jednostkowe realizacje zamówień w postaci wytworzenia i sprzedaży dedykowanego systemu wraz z wdrożeniem, szkoleniem i serwisem. Oferta skierowana jest do krajowego i zagranicznego przemysłu, firm prywatnych, instytucji publicznych i służb.

Specjalność i realizacje

Pelixar S.A to wysoka specjalizacja oraz unikalne i sprawdzone rozwiązania. Realizacja wymagających zamówień dla przemysłu i innych profesjonalnych kooperantów a także rozwiązania prototypowe oraz projekty badawczo-rozwojowe. Kluczowe obszary działalności to: Poszukiwanie i ratownictwo osób zaginionych i tonących. Pomiary obszarowe i detekcja zagrożeń. Ochrona mienia i monitoring obiektów strategicznych. Dozór techniczny infrastruktury krytycznej i inspekcje przemysłowe. A także wsparcie w.w. przez systemy oparte na sztucznej inteligencji.

Siła nauki – innowacje

Pelixar S.A tworzy zaangażowany zespół, posiadający ogromną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Siłą firmy jest ciągły rozwój, projekty badawcze i inwestycje w innowacje. Spółka oraz członkowie zespołu posiadają na koncie kooperacje lub uczestnictwo w wielu uznanych projektach badawczo-rozwojowych. Efektem tej aktywności jest nieprzerwane podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Perspektywy

Unikalne zestawienie kompetencji i doświadczenia zespołu wraz z posiadaniem szerokiej wiedzy w zakresie aktualnego stanu techniki, daje firmie nieograniczone perspektywy dla zbudowania silnej pozycji rynkowej w dynamicznie rozwijającej się branży lotnictwa bezzałogowego. Pelixar S.A to zespół o znacznie szerszych kompetencjach niż to wynika z zakresu działalności spółki, są to między innymi: Prowadzenie wdrożeń systemów bezzałogowych w wielu krajach na świecie. Uczestnictwo w licznych projektach badawczo rozwojowych. Prace przy tworzeniu przepisów lotniczych jako eksperci ULC. Wsparcie przy tworzeniu procedur poszukiwawczo ratowniczych. Czynny udział w konferencjach branżowych. Praktyka w lotach testowych i doświadczalnych dla wielu producentów dronów.

Podsumowanie

Pelixar S.A. to kompleksowa oferta oparta na zaawansowanych komponentach. Najbardziej złożone indywidualne zamówienie może dotyczyć przeprowadzenia: prac projektowych i prototypowania, prac badawczo rozwojowych, sprzedaży systemu bezzałogowego, wdrożenia i integracji systemu, szkolenia z obsługi zakupionego systemu, szkolenia do uprawnienia państwowego, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, modernizacji o nowe komponenty i funkcjonalności.