Pelixar LSM (Lotniczy System Monitoringu)

System oferowany w obecnym kształcie jest dedykowany do:

  • zastosowania w Infrastrukturze Krytycznej i Kluczowej,
  • zastosowania w bezpieczeństwie publicznym,
  • zastosowania jako moduł bazowy do realizacji koncepcji Smart City i Smart Port.

W skład oferty systemu wchodzą:

  • system Pelixar LMB (Lotniczy Monitoring Bezpieczeństwa),
  • system Pelixar LMŚ (Lotniczy Monitoring Środowiskowy),
  • system Pelixar LMT (Lotniczy Monitoring Techniczny).

Aktualnie wdrożone systemy lub jego moduły:

  • Pelixar LMB – wdrożenie pilotażowe w Port Gdańsk,
  • Pelixar LMB – wdrożenie komercyjne w Port Gdynia,
  • Pelixar LMŚ – wdrożenie w Port Gdańsk.

Pobierz prezentację w formacie PDF