fbpx

Dla Akcjonariuszy

Podstrona dedykowana publikacjom
na temat bieżących spraw
spółki istotnych z punktu
widzenia akcjonariatu.
Akcjonariusze2020-09-07T10:33:12+00:00

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJIZarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

12 listopada, 2020|

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJIZarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

30 września, 2020|

Struktura własnościowa

LICZBA WSZYSTKICH AKCJI PELIXAR S.A.: 116.959
Sebastian Nowicki – 24.500 akcji
Mariusz Pułas – 24.500 akcji
Marcin Swystun – 21.000 akcji
Paweł Burdziakowski – 17.000 akcji
Pozostałe osoby fizyczne – 29.959 akcji
Przejdź do góry