Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 5.10.2020r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołane na dzień 23 września 2020 roku, o godz 11:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku […]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 23.09.2020r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 23.09.2020 roku o godz 11:00 w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. […]