+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 5.10.2020r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołane na dzień 23 września 2020 roku, o godz 11:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad rozszerza porządek obrad o nowy punkt:

1.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.

Uchwała będzie głosowana po przerwie w obradach dnia 5 października 2020 roku, o godz.10:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację