Kooperacje

Kooperacja i partnerstwo dotyczą:

  • Realizacji zamówień systemów i wdrożeń.
  • Prowadzenia projektów Badawczo Rozwojowych.
  • Opracowania nowych produktów i komponentów.
  • Integracji technicznej nowych technologii.
  • Tworzenia opracowań specjalistycznych i procedur operacyjnych.
  • Wspólnego uczestnictwa w targach i promocji w mediach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z COO – Sebastian Nowicki sebastian@pelixar.com tel. +48 501 120 906

Kooperacja Techniczna
CEDD

CEDD prowadzi Integrację środowiska bezzałogowych statków powietrznych na obszarze testowym. Jego celem jest tworzenie warunków stabilnego rozwoju technologii bezzałogowych i włączanie ich w ekosystem gospodarczy i transportowy. W CEDD testujemy nasze rozwiązania w ramach działania komórek DronHub takich jak "Środowisko" i "Bezpieczeństwo".

www.cedd.pl

KenBit

KenBit produkuje, dostarcza i wdraża rozwiązania IT dla wojsk NATO i administracji publicznej. Oferuje także integrację systemów łączności analogowej i cyfrowej, monitoringu widma radioelektronicznego, mobilnych węzłów łączności oraz systemów kierowania polem walki. Z KenBIT jako konsorcjant realizujemy projekty zlecone przez Wojsko Polskie.

www.kenbit.pl

AMZ Kutno

AMZ Kutno produkuje pojazdy w zabudowach specjalnego przeznaczenia. Są to rozwiązania dla Wojska Polskiego, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Z AMZ Kutno jako konsorcjant realizujemy projekt zlecony przez Wojsko Polskie.

www.amz.pl

Workswell

Workswell, producent profesjonalnych kamer termicznych i multispektralnych dedykowanych dla UAV. Jako autoryzowany integrator, oferujemy pełną możliwość integracji systemów Wiris.

www.drone-thermal-camera.com

DroneHUb

DroneHUb - dostawca rozwiązań automatyki garażu dronowego. Oferujemy pełną integrację i implementację garażu do wszelkich zastosowań przemysłowych UAV.

www.dronehub.ai

Advanced Protection Systems

Advanced Protection Systems - dostawca systemów ochrony perymetrycznej dla przemysłu i wojska. Oferta ochrony obejmuje systemy antyfronowe i wczesnego ostrzegania przed intruzem z powietrza. Pelixar oferuje integrację z systemem w kierunku współpracy z autorskimi systemami lotniczymi.

www.apsystems.tech

Andy

Andy - dostawca profesjonalnych sensorów i urządzeń pomiarowych. Integrujemy te rozwiązania w dronach pomiarowych.

www.apsystems.tech

Marine Technology Sp. z o.o

Marine Technology Sp. z o.o - dostawca profesjonalnych systemów dla hydrografii, geoprzestrzennej oraz zarządzania danymi informacji przestrzennej, jedyny autoryzowany dostawca systemów pomiarowych HyPack, przeznaczonych do multimodalnej integracji danych z lotniczego skaningu laserowego oraz z sond wielowiązakowych. Oferuje profesjonalne bezzałogowe systemy Hydrograficzne. Oferujemy wsparcie przy integracji systemów UAV i USV oraz wykorzystania otrzymywanych danych.

www.marinetechnology.pl