+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Pelixar S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, bud. II lok.G18, w godz. 10:00-18:00.

Zarząd Pelixar S.A.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację