+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 03.01.2023r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 03 stycznia 2023 roku, o godz 12:00, w Gdyni, przy Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, sala F0.16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ilościowej składu członków Rady Nadzorczej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osobowej składu Rady Nadzorczej
  7. Zamknięcie obrad
Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację