+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

DOTACJA B+R PELIXAR ASAR

DOTACJA B+R PELIXAR ASAR

Dotacja będzie realizowana z programu Szybka Ścieżka w ramach RPO WP 2014-2020

Firma realizuje kompleksowe szkolenia w zakresie:

 • Czas trwania projektu etap B+R 01.2020 – 12.2020r.
 • Czas trwania projektu etap Wdrożenie 01.2021 – 12.2021r.
 • Budżet projektu 1.304.844 PLN,
 • Wkład własny 367.108 PLN,
 • Poziom dofinansowania 76%,
 • Zespół projektu całkowity 10 osób,
 • Wniosek dotacyjny opracowany przez Grantera sp. z o.o.
 • Współpraca w ramach projektu: MSPiR SAR Gdynia, Sopockie WOPR,

Słupskie WOPR, KM PSP Gdynia, KW PSP Lublin, Urząd Lotnictwa Cywilnego,
CEDD DroneLab “Bezpieczeństwo”, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Drone Radar.

 

Systemy BSL (Bezzałogowe Systemy Lotnicze) w Poszukiwaniu i Ratownictwie
PRZYSZŁOŚĆ

Przyszłość w rozwoju ratownictwa wodnego to systemy BSL. Podstawowe drony już wspierają pracę ratowników na wybranych kąpieliskach całego świata, są to zwykle drony do obserwacji ale coraz częściej spotyka się rozwiązania pasywne umożliwiające zrzut ratowniczej bojki samopompującej w pobliżu osoby zagrożonej.

NASZ SYSTEM SAR

Opracowany przez nas system SAR już posiada funkcjonalności i osiągi które cechują się przewagą konkurencyjną. Opracowaliśmy i rozwijamy autorski system aktywny który pozwala na bezpośrednie podanie środków ratowniczych osobie zagrożonej i umożliwia jej holowanie do najbliższego bezpiecznego miejsca. Aktualnie rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem go do sprzedaży i pracujemy nad tym aby system aktywny w niedalekiej przyszłości stał się standardem. Zadaniem projektu B+R (Badania i Rozwój) jest opracowanie zautomatyzowanego systemu do poszukiwania osób zaginionych i rozbitków oraz automatycznego zarządzania misją lotu w operacjach SAR.

DRONY ZA KILKA LAT

Drony za kilka lat staną się standardowym wyposażeniem w sprzęt ratowniczym na kąpieliskach. Dlatego naszym celem jest oferowanie dronowych systemów aktywnych w różnych konfiguracjach wraz z możliwością rozwinięcia ich o automatykę poszukiwawczą a także osobno sprzedawanych modułów do automatyki poszukiwawczej z możliwością jej instalacji na innych systemach dronowych.

DOCELOWI ODBIORCY

Docelowa grupa odbiorców dronów ratowniczych to: jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, służby morskiego Search and Rescue, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, branża offshore i armatorzy statków.

PROJEKT DOTACJI - INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa projektu dotacji to Pelixar aSAR “autonomus Search & Rescue”.

System jest już w fazie opracowywania przeddotacyjnego.
Pełna realizacja dotacji o budżecie 1,3 mln zł pozwoli nam w pełni sfinansować ambitne założenia projektu.

Celem projektu B+R jest opracowanie przełomowego rozwiązania w formie automatycznego systemu kierującego lotem drona, zdolnego do samodzielnego poszukiwania osób zagrożonych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.
Zadaniem systemu jest automatyczne zarządzanie lotem według misji siatki poszukiwawczej, automatyczne identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i automatyczne wskazywanie ich operatorowi do weryfikacji. Dotyczy to przypadków zagrożenia: osób zaginionych, osób dryfujących, tonących oraz rozbitków. Obliczenia mają być dokonywane na pokładzie drona a obraz poddany analizie ma pochodzić kamery termowizyjnej.

Planowanym rezultatem projektu jest stworzenie produktów w postaci systemu dronowego do realizacji automatycznych operacji SAR oraz niezależnego modułu do sterowania operacją SAR do osobnej sprzedaży.

Automatyka poszukiwawcza to brakujący element w technice dronowej który w znaczący sposób wpłynie na szybkość i efektywność odnajdywania zaginionych: osób, rozbitków, statków w tym osób uprawiających sporty wodne oraz rybaków i żeglarzy. Taki system powinien w znaczący sposób ograniczyć liczbę utonięć lub zamarznięć na wodzie i lodzie.
To rozwiązanie w znacznym stopniu zwiększy rozpoznawalność, atrakcyjność i konkurencyjność naszych dronów przeznaczonych do zastosowań w operacjach Search and Rescue i monitoringu kąpielisk strzeżonych.

Zdefiniowanym odbiorcą systemu są: Jednostki których zadaniem operacyjnym jest Poszukiwanie i Ratownictwo, producenci BSL i lokalni sprzedawcy dronów.

Dotacja - dane szczegółowe

Zakres prac do realizacji

Etap.1 – badawczy: Opracowanie modelu przetwarzania danych obrazowych i integracja modelu z systemem sterowania BSP w celu detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i śledzenia obiektów, w tym automatycznym sterowaniem BSP z modelu obrazowego.

Etap.2 – badawczy: Opracowanie prototypu testowego wersji multirotora BSP w układzie X8, jako platformy nośnej niezbędnej do testów automatyki wykonania misji SAR i wyposażenia funkcjonalnego, wraz realizacją scenariuszy symulowanych misji poszukiwawczo-ratowniczych.

Etap.3 – rozwojowy: Opracowanie, testy, modyfikacje i weryfikacja prototypu funkcjonalnego BSP MRe X8 oraz komponentu międzysystemowego do automatyki poszukiwań, wraz realizacją scenariuszy i procedur pozorowanych misji poszukiwawczo-ratowniczych.

Etap.4 – wdrożeniowy: Komponent wdrożeniowy umożliwiający zakupy wyposażenia do produkcji średnioseryjnej w celu komercjalizacji rezultatów projektu B+R.

Efekty realizacji i perspektywy projektu
 1. Dron Pelixar SAR MRe evo.3 (aSAR – ready to upgrade).
 2. System dronowy Pelixar aSAR MRe  z automatyką do poszukiwań.
 3. Urządzenie Pelixar aSAR Controller do zarządzania automatyką poszukiwań i ratownictwa.
Opis projektu

Celem projektu B+R jest opracowanie rozwiązań przeznaczonych do działań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) poprzez wykonanie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których powstanie specjalistyczny multirotor (dron) Pelixar aSAR wraz z komponentem (mikrokomputerem) do automatycznego wykrywania w obrazie z kamery termowizyjnej i światła widzialnego (RGB) obrazów osób poszukiwanych/ratowanych i kontroli nad lotem w trybie automatycznej misji wg. predefiniowanych siatek misji poszukiwawczej.

Innowacyjność projektu wynika z wielu przesłanek. Jedną z kluczowych będzie implementacja modelu przetwarzania danych obrazowych w oparciu o sieci neuronowe głębokiego uczenia się i integracja modelu z systemem sterowania BSP w celu detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i śledzenia obiektów, w tym automatycznym sterowaniem BSP z modelu obrazowego. Wsparcie obliczeń wykonywanych przez sieci neuronowe w projektowanym module będzie się odbywać w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z sensorów środowiskowych (kamera termowizyjna oraz światła widzialnego). Dron Pelixar aSAR ma wyróżniać się na rynku parametrami użytkowymi, dostosowanymi do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych w trybie automatycznym. Do najważniejszych cech należy zaliczyć optymalizację zużycia energii, optymalizację układu napędowego, optymalizację wagi i kształtu bryły BSP, optymalizację rozmieszczenia elementów wyposażenia pokładowego względem spektrum emisji fal elektromagnetycznych. Niezależną wartością dodaną efektów projektu dla bezpieczeństwa publicznego będą opracowane wraz jednostkami MSPiR SAR, WOPR i PSP innowacyjne procedury i rekomendacje dla możliwości wykonywania operacji poszukiwań i ratownictwa z wykorzystaniem systemów dronowych.

Wartość dodana dotacji
 • szeroka promocja rozwiązania w mediach,
 • większa wiarygodność i rozpoznawalność rozwiązania,
 • sfinansowane poszerzenie zespołu R&D,
 • sfinansowany zakup aparatury badawczej i pomiarowej,
 • zakup kosztownych komponentów do badań i testów,
 • wpływ na rozwój innych produktów i rozwiązań oferowanych przez spółkę,
 • dofinansowany zakup maszyn i urządzeń do produkcji średnioseryjnej,
Rozwiązania konkurencyjne

Produkty oferowane przez konkurencję dla jednostek WOPR i PSP to zwykle powszechnie dostępne standardowe drony wyposażone w kamerę RGB lub RGB+Termo zaadaptowane do celów poszukiwań i ratownictwa. Na świecie kilka firm oferuje już drony w “systemie pasywnym” umożliwiające zrzut bojki samopompującej w okolice osoby zagrożonej.

Aktualne główne przewagi funkcjonalne naszych rozwiązań:

 • możliwość bezpośredniego podania środka ratunkowego w postaci bojki lub pasa ratowniczego.
 • możliwość podjęcia osoby zagrożonej w formie holowania do najbliższego bezpiecznego miejsca.
 • podwójny mechanizm dla zrzutu ładunku działający niezależnie.
 • hak holowniczy z mechanizmem zwalniającym.
 • sygnalizacja ostrzegawcza misji w formie migającego pomarańczowego światła.
 • gotowość do startu w ciągu 15-30sek od uruchomienia drona.
 • mechanizm łatwego wpinania akumulatorów zasilających.
 • zewnętrzne podtrzymywanie zasilania komputera lotu przez PowerBank 5V
 • tryb lotu “holowanie” z programowalnymi parametrami.

System drona Pelixar aSAR oraz niezależny komponent aSAR pod aktualnie nie mają zbieżnej bezpośredniej konkurencji na rynku. Można natomiast wskazać powstające konkurencyjne rozwiązania zmierzające w podobnym kierunku ale w oparciu o odmienną metodologię.

ZdRP / zespól dotacji
 • 6 osób z doświadczeniem w realizacji dotacyjnych projektów B+R,
 • 4 osoby z doświadczeniem w zleconych projektach B+R,
 • 2 kierowników prac B+R z doktoratem,
 • 3 osoby z uprawnieniami i doświadczeniem w operacjach SAR,
 • 5 osobowy zespół techniczny,
 • szerokie zaplecze techniczne podmiotu.
ZdRP dotacji / podmiot ( zdolność do realizacji projektu )
 • 2x pomieszczenia biurowe Gdynia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 • 2x pomieszczenia techniczne Warszawa Marki
 • 1x hamownia napędów koaksjalnych
 • 3x drukarka 3D w tym o polu wydruku 30x30cm
 • 1x frezarka CNC 2,5D
 • 1x analizator widma fali elektro-magnetycznej
 • 1x oscyloskop
 • 2x stanowisko projektowania 3D z oprogramowaniem
 • młotek, kombinerki i śrubokręt
RYNEK SAR - POLSKA I ŚWIAT

Polski i światowy rynek dronów wciąż się rozwija. W ostatnich latach można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na drony dla zadań operacyjnych służb. Na tle społeczno-ekonomiczym zarówno dron Pelixar aSAR jak i uniwersalny komponent międzysystemowy aSAR będą wyróżniać się innowacyjnością. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji z ekspertami ds. poszukiwań i ratownictwa oraz uzyskaliśmy listy intencyjne, z których wynika, że istnieje zapotrzebowanie oraz duże wsparcie dla tego typu rozwiązań. Eksperci SAR jasno wskazują, że drony mogą ułatwić, przyspieszyć i poprawić bezpieczeństwo misji poszukiwawczych i ratowniczych. Wprowadzenia możliwości wykonywania misji w trybie automatycznym (aSAR) będzie w tym zakresie przełomem.

Wielkość grupy docelowej rezultatów projektu oparta została na danych International Life Saving Federation of Europe (ILSE), International Maritime Rescue Federation (IMRF), Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), jak również danych statystycznych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Komendy Głównej Policji (KGP).

Odbiorcami systemu automatyki BSL będącego rezultatem niniejszego projektu, będą podmioty zajmujące się szeroko rozumianym ratownictwem. Dodatkową, pośrednią grupą docelową są producenci i integratorzy systemów dronowych, którzy będą nabywać komponent międzysystemowy aSAR do zintegrowania ze swoimi dronami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podmioty, które prowadzą działalność związaną z ratownictwem wodnym i górskim muszą posiadać odpowiednią zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z danych MSWiA wynika, iż liczba podmiotów posiadających upoważnienie do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego kształtuje się na poziomie 117. Działają one w ramach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu uprawniony został jeden podmiot, tj. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), która posiada 2 centra koordynacyjne oraz 12 stacji ratowniczych usytuowanych wzdłuż polskiego wybrzeża. Działania z zakresu poszukiwania prowadzić mogą również jednostki policji i straży pożarnej. Według danych KGP w ramach struktur policji funkcjonują następujące jednostki: Centralne Biuro Śledcze, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne, Komenda Stołeczna Policji, 16 Komend Wojewódzkich Policji, 5 Szkół Policji oraz około 1582 Miejskie i Powiatowe Komendy Policji oraz Komisariaty. Poszukiwania osób zaginionych prowadzone są na poziomie Komend Wojewódzkich. Ponadto w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) w Polsce działa Państwowa Straż Pożarna (501 jednostek, w tym 30 500 ratowników), Ochotnicza Straż Pożarna (4 306 jednostek, w tym 140 000 ratowników) oraz podmioty współpracujące, tj. 4 Zakładowe Straże Pożarne, Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza oraz 10 Jednostek Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Poza strukturami KSRG funkcjonuje 11 813 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej skupiających 226 770 ratowników.

Według przeprowadzonych szacunków dokonanych na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych podmiotów skupionych w IMRF w krajach europejskich funkcjonują 1 225 jednostki zajmujące się ratownictwem morskim, w tym 1 143 w krajach UE, a 83 w innych, tj. Norwegia – 80 i Islandia – 2. Oszacowano również ilość podmiotów posiadających w statutowej działalności obszar ratownictwa wodnego, dane według organizacji skupionych w ILSE (w krajach Unii Europejskiej jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem wodnym).

ZASTOSOWANIE DRONÓW W OPERACJACH SAR
Ogólnie zastosowania
 • Poszukiwanie osób zaginionych w terenie trudno dostępnym,
 • Poszukiwanie rozbitków lub osób zagrożonych na kąpieliskach i akwenach wodnych,
 • Wsparcie w działaniach ochrony i patroli kąpielisk,
 • Monitoring i weryfikacja zagrożeń np. prądy wsteczne i strumieniowe,,
 • Patrole strefy przybrzeżnej,
 • Poszukiwanie i Ratownictwo powodzie i wylewy rzek,
 • Poszukiwanie i Ratownictwo “lodowe” oraz weryfikacja zagrożenia,
 • Rozpoznanie taktyczne klęski żywiołowe i katastrofy,
 • Weryfikacja zgłoszeń i dryfujących obiektów (ponton, kite, surf itp.)
 • Monitoring zagrożeń biologicznych kąpielisk.
Dodatkowo zastosowania
Ratownictwo Wodne
 • Powiadomienie Centrum Dowodzenia o pozycji zlokalizowanej osoby zagrożonej,
 • Zrzut środków ratowniczych w pobliżu osoby tonącej lub rozbitka (systemy pasywne),
 • Bezpośrednie podanie środków ratowniczych osobie zagrożonej (systemy aktywne),
 • Zrzut bojki sygnalizacyjnej (lokalizator GPS, światło, dźwięk),
 • Markowanie miejsca zdarzenia (farba),
 • Holowanie osoby zagrożonej do najbliższego bezpiecznego miejsca.
Dodatkowo zastosowania
Ratownictwo Wodne Kąpieliska
 • Obserwacja, weryfikacja i poszukiwanie,
 • Dozór kąpieliska i przekazywanie ostrzeżeń głosowych,
 • Transport środków ratowniczych między stanowiskami.
ROZWÓJ TECHNIKI BSL ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W WSPARCIU OPERACJI POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA
Pobierz prezentację
Możliwości i ograniczenia dronów w operacjach SAR

Kluczowe zastosowań dronów w wsparciu operacji poszukiwań i ratownictwa.

Opcjonalne wyposażenie drona do wsparcia operacji SAR

 • Programowanie lotu wg. misji siatki poszukiwawczej,
 • Kamery RGB FHD z zoom 10-33x i Termowizja SD,
 • Automatyczny video tracking wskazanego miejsca lub osoby,
 • Bojka sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej nadawania pozycji GPS,\
 • Bojka samopompująca, ratownicza lub pas ratowniczy,
  * możliwość bezpośredniego podania środków ratowniczych,
 • Farba do markowania pozycji,
 • Pojedynczy lub podwójny mechanizm zrzutu ładunku funkcjonalnego,
 • Hol do “podjęcia” osób zagrożonych do najbliższego “Safety Point”,
 • Światło led kierowane i głośnik komunikacji jednostronnej,
 • AED lub inne środki wsparcia ratowniczego oraz środki medyczne.

Przyszłościowe rozwiązania BSL dla wsparcia operacji SAR

 • Automatyczny monitoring i patrole (w opracowaniu),
 • Automatyka poszukiwania (w opracowaniu),
 • Automatyczne rozpoznanie i ostrzeganie o zagrożeniach (w testach),
 • Automatyka zrzutu środków ratowniczych (w testach),
 • Transmisja obrazu video do Centrum Dowodzenia (w testach),
 • Automatyka startu i precyzyjnego lądowania (w ofercie),
 • Hangar zabezpieczenia drona od warunków meteo wraz z ładowaniem lub wymianą akumulatorów (w ofercie).

Pelixar S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Badania przemysłowe i prace rozwojowe produktów Pelixar a-SAR

Celem projektu jest opracowanie przełomowego rozwiązania w formie automatycznego systemu kierującego lotem drona, zdolnego do samodzielnego poszukiwania osób zagrożonych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.

Planowanym rezultatem projektu jest stworzenie produktów w postaci systemu dronowego do realizacji automatycznych operacji SAR oraz niezależnego modułu do sterowania operacją SAR do osobnej sprzedaży.

Dofinansowanie projektu z UE: 937.731,60 zł. Wartość ogółem projektu to 1.304.844 zł.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację