+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Zapytanie Ofertowe – komponenty do budowy BSP – Pelixar S.A.

W imieniu Pelixar SA w ramach prowadzonego projektu B+R o nazwie MEWA Med występuje z prośbą o udzielenie oferty cenowej w trybie procedury prowadzonego Zapytania Ofertowego. Cena oferty dla realizacji zamówienia powinna być łączna/sumą dla całego załączonego w załączniku zestawienia komponentów do budowy BSP.
  • Termin odpowiedzi do Zapytania Ofertowe wynosi do 7dni tj do 23.12.2022 godzina 20:00
  • Termin realizacji zamówienia wynosi do 30dni od dnia wyłonienia oferty i wyboru oferenta.
  • Kryterium oceny Odpowiedzi Ofertowej to 100% cena.
  • Wskazana cena musi być podana w wartościach PLN z wskazaniem netto lub brutto.
  • Zamawiający nie dopuszcza częściowej realizacji zamówienia.
Szczegółowe składowe komponenty oferty/zamówienia są dostępne w załączniku "załącznik - Zapytanie Ofertowe 16.12.2022.docx"

Zapytanie Ofertowe 16.12.2022.docx

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację