+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Paweł Burdziakowski

Paweł Burdziakowski

Doświadczenie w zarządzaniu:
Zarządzanie i kierowanie zasobami ludzkimi oraz sprzętowymi w projektach B+R, 20 lat doświadczenia w Wojsku Polskim w tym misje zagraniczne.

Doświadczenie pośrednie:
Stopień naukowy doktora nauk technicznych (praca doktorska nt. metody wyznaczania trajektorii autonomicznej platformy bezzałogowej). Badania naukowe w dziedzinie nawigacji platform autonomicznych, fotogrametrii i teledetekcji. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Doświadczenie techniczne:
Doświadczenie w budowie i eksploatacji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Ekspert w zakresie systemów łączności i zarządzania (15 lat doświadczenia). Zarządzanie systemami informatycznymi. Inżynier nawigator.

Doświadczenie sektor bezzałogowy:
Eksploatacja bojowych bezzałogowych pojazdów podwodnych (ROV) – doświadczenia bojowe. Konstruktor dronów w podmiotach Drogeon i Marine Technology. Kierownik fazy walidacji i testowania projektu Badawczo-Rozwojowego (R&D) Hydrodron, pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych (2 613 780,00 zł dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Konsultant techniczny w projektach B+R: dron do pomiarów stratosferycznych 3-SAT IKAR, lotniczy system monitoringu zanieczyszczenia atmosfery Pelixar LMA. Projekt naukowy własny o nazwie Drogeon Ai GEO dotyczący nawigacji i kierowania lotem drona przez sztuczną inteligencję w środowisku pozbawionym nawigacji satelitarnej

Uprawnienia lotnicze UAVO:
VLOS/ BVLOS w kategorii MR i A, typie TOM >25kg, licencjonowany zawodnik w kategorii F3F (szybowce zboczowe).

Inne:
Wykładowca akademicki i naukowiec. Ponad 14 recenzowanych publikacji naukowych w zakresie fotogrametrii z BSP i nawigacji dronów. Autor rozdziałów w międzynarodowych monografiach nt. dronów, od 2018 roku najwyższy i prestiżowy status członka (senior member) w organizacji IEEE (największa organizacja zawodowa o charakterze globalnym ustanawiająca m.in. standardy IEEE takie jak WiFi czy Bluetooth)  w sekcjach: IEEE Computer Society, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, IEEE Robotics and Automation Society. Udział i wystąpienia naukowe na konferencjach międzynarodowych: SGEM 2016/2017/2018 (The International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM), BGC 2017/2018 (Baltic Geodetic Congres), COO 2018 (Coastal Offshore and Ocean Engineering Conference), oraz konferencji nt. technologii kosmicznych IRMAST 2015 (International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology).

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację