Opublikowano Dodaj komentarz

Dron – Pelixar LSMA MReX8 C810

Informujemy że w dniu 31.10.2018 podczas konferencji prasowej UM Elbląga zaprezentowany został dron Pelixar LSMA którego dostarczyliśmy w dniu 26.10.2018 wraz z demonstracją i przeszkoleniem (tydzień przed terminem). Dostarczony zestaw LSMA jest realizacją Etapu.1 części lotniczej wdrożenia wchodzącego w skład kompleksowego systemu.

Pelixar LSMA (Lotniczy System Monitoringu Atmosfery) to zaawansowany lotniczy system monitoringu atmosfery przeznaczony do wykonywania punktowych i przestrzennych analiz składu powietrza w zakresie pyłu PM2.5 oraz PM10.

Cały projekt Pelixar LSMA obejmuje łącznie trzy etapy rozwoju, podczas których zostanie opracowana naziemna część systemu w postaci lokalnych aplikacji analizy i wizualizacji danych, część serwerowa analizy i dystrybucji danych przestrzennych. W tym celu, na wniosek Prezydenta Miasta Elbląga został powołany zespół badawczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska (WILiS PG) celem wsparcia w opracowaniu kolejnych części systemu. Pelixar S.A jako partner technologiczny jest odpowiedzialny za wdrożenie, adaptację i ewaluację opracowanych przez naukowców Politechniki Gdańskiej algorytmów. Projekt LSMA powstał w wyniku mariażu wysokich technologii (Pelixar S.A), nauki (WILiS PG) i potrzeb społeczeństwa (UM Elbląg).

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie instytucji lokalnych w walce z “narastającym problemem smogu” dzięki dostarczaniu im danych pomiarowych w formie numerycznej mapy zanieczyszczenia wraz predykcją (przewidywaniem) zjawiska, to umożliwi lepsze zrozumienie problemu i dokładniejsze wskazanie źródła nadmiernej lokalnej emisji zanieczyszczenia powietrza oraz opcjonalnie głównego emitenta. W perspektywie powinno to mieć wymierny pozytywny wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców z rejonu objętego działaniem systemu LSMA.

W ramach opracowanej technologii powstały dwa autorskie rozwiązania techniczne.

Technologia LSMA została zgłoszona na XXI edycję konkursu “Polski Produkt Przyszłości” organizowaną przez PARP

Możliwości opracowanego rozwiązania nie ograniczają się tylko do “pomiaru smogu”.

Publikacje w temacie „problemu smogu” , linki:

https://www.who.int/airpollution/en/?fbclid=IwAR0PWo0Z25G9ipGq2BtIrEZJ4XCe–YJOLfASSqDAE9hqtNmlIdSiF3oYE4

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/27/air-pollution-is-the-new-tobacco-warns-who-head?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR0HiVlEGMBPKOnrjs7KJ3UaN-pGBptUrtlfpJmpgQEePNUbN7vstqFCT08

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Naukowcy z 3 LO w Gdyni

Gratulacje dla młodych naukowców z 3 LO w Gdyni. W sobotę 20.10.2018 zrealizowany został kolejny cel w projekcie B+R którym było wykonanie lotu samolotem bezzałogowym z początku stratosfery i lądowaniem dokładnie we wskazanym miejscu, drona na wysokość 11,5km AGL wyniósł balon meteorologiczny, na pokładzie RPA umieszczone były próbki meteorologiczne i materiał biologiczny.

To malutki krok dla ludzkości, mały krok dla bezzałogowego lotnictwa, średni krok dla pomiarów meteorologicznych w górnych warstwach atmosfery ale duży krok dla tych młodych ambitnych ludzi i ich przyszłości.

Jesteśmy dumni że możemy wspierać ten projekt od strony technicznej jak i od strony koordynacji dostępności przestrzeni powietrznej.
W projekt zaangażowany jest duży sztab ludzi, firm i instytucji.

Wkrótce pełne sprawozdanie z realizacji i przebiegu tego lotu.
Następny krok to wysokość 30km tj. koniec gęstszych warstw atmosfery.

Z naszej strony podziękowania należą się dla zespołu ASM z PAŻP a w szczególności dla panów Henryk Główka, Maciej Włodarczyk, Rafał Paprocki.

 

Opublikowano Dodaj komentarz

„Dron antysmogowy” Pelixar LSMA-PM MRe-X8

Informujemy że pierwszym z opracowywanych systemów bezzałogowych który został skierowany do komercjalizacji jest „dron antysmogowy” o pełnej nazwie handlowej Pelixar LSMA-PM MRe-X8 w skrócie Pelixar LSMA

LSMA – jest to Lotniczy System Monitoringu Atmosfery z czujnikiem Pyłu Zawieszonego (PM – Particulate Matter).

Nad systemem trwają intensywne prace koncepcyjne, projekt jest podzielony na kilka etapów rozwojowych.
Etap.1 to w pełni funkcjonalna platforma pomiarowa będąca demonstratorem technologi LSMA.
Pierwszy taki zestaw został właśnie zamówiony przez Urząd Miasta w Elblągu.
Projekt jest rozwojowy, będziemy na bieżąco informować o jego postępach i nawiązanych kooperacjach w obrębie tworzenia tej technologii.

Obecnie system wyposażony jest w moduł pomiarowy opracowany przez nasz dział techniczny służący do zdalnego odczytu i rejestracji zapylenia pyłem zawieszonym typu PM25 oraz PM10, moduł posiada także zintegrowany termometr oraz higrometr którego celem jest kontrola i rejestracja warunków atmosferycznych podczas odczytu. Rejestracja parametrów odbywa się na pokładzie bezzałogowca oraz jest przesyłana do stanowiska operatora umożliwiając odczyt parametrów w trakcie lotu. Odczyty z sensorów pozwalają na bieżącą zdalną analizę i rejestrację przekroczenia parametrów składu powietrza w monitorowanym rejonie.

Etap.2 z 3 projektu opiszemy w najbliższym czasie gdy dokończymy negocjacje z partnerami.