Opublikowano Dodaj komentarz

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Pelixar S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, bud. II lok.G18, w godz. 10:00-18:00.

Zarząd Pelixar S.A.

Opublikowano Dodaj komentarz

Konferencja „On Duty”

16-17.10.2020 odbyła się Konferencja „On Duty”

Dzień wykładów dotyczących ratownictwa wodnego.
Dzień testów sprzętu ratowniczego.

Razem z Sopockie WOPR mieliśmy prezentację.
W asyście Zachodniopomorskie WOPR mieliśmy testy.
Wraz z Julia Sieńkowska demonstrowaliśmy bojkę.

Były to kolejne udane testy opracowywanego w ramach projektu B+R prototypu funkcjonalnego drona do zadań poszukiwań i ratownictwa Pelixar aSAR. W ramach konferencji, korzystając z obecności elity krajowego ratownictwa wodnego przeprowadziliśmy pierwsze symulacje holowania pozoranta za pomocą innowacyjnej bojki ratowniczej dedykowanej dronom, opracowanej przez Julię Sieńkowską w ramach jej pracy dyplomowej na ASP w Gdańsku.
Testy odbyły się w obecności i z udziałem ratowników.
Holowanie i testy bojek ratowniczych wykonaliśmy wraz z dwoma ratownikami.
Zebraliśmy pozytywną ocenę i ogromną ilość fachowej wiedzy.