Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 23.09.2020r.

2020-09-14T11:20:03+00:00

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego