Kategorie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 06.03.2024

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 06 marca 2024 roku, godzina 14:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. II lokal G.18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości […]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 30.06.2023.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, godzina 12:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości […]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 03.01.2023r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 03 stycznia 2023 roku, o godz 12:00, w Gdyni, przy Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, sala F0.16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości […]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 14.10.2022r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 14 października 2022 roku, o godz 12:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie […]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 27.09.2021r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 27 września 2021 roku, o godz 11:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.28, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie […]

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. […]