Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 23.09.2020r.

2020-10-01T12:00:48+00:00

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego