Opublikowano

12.09.2021 SAR drone successful tests in Germany

With our Pelixar SAR drone technology we have conducted a simulated water rescue operation at the guarded sea bathing area of ​​the city of Bansin.

At the demonstration there were representatives of:

 • district and local emergency medical services,
 • DRC rescue district,
 • local volunteer fire brigade,
 • local Wasserwacht,
 • local authorities.

We have demonstrated some of the drone functionalities:

 • flight with a rolled rescue buoy rope,
 • passing the rescue buoy on the water,
 • direct pass of a rescue buoy to the survivor,
 • drop of a pneumatic rescue buoy,
 • release of the tow line from the drone,
 • rupture of tow line “safety”,
 • simulation of towing an aggressive drowning person.

The lifeguard simulating a drowning man did:

 • jerking the rescue buoy and the tow,
 • resist towing,
 • used legs on shallower water to increase resisting,
 • blocking of the drone until the security of the foyer raptured, remaining with the safety buoy in his hands.
Opublikowano

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 27.09.2021r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 27 września 2021 roku, o godz 11:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.28, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020

11. Zamknięcie obrad

Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Opublikowano

Global Industry Expo – Francja, Lion

Pierwsze samodzielne międzynarodowe targi Pelixar

Targi otworzył premier Francji – Jean Castex

Stoiska odwiedziała minster Przemysłu – Agnes Pannier Runacher

Na stoisku promocji miasta Lion mówił mer miasta.

Jesteśmy obecni jako 1 z 2 firm z Polski.

Targi są olbrzymie, jest 6 dużych hal wystawowych.

Hale są wypchane różnymi firmami technologicznymi.

Jedna hala to tylko robotyka, jedna hala to tylko wytwarzanie i obróbka materiałów, jedna hala to tylko automatyzacja produkcji.

Nasza hala nr.1 jest wejściową i ma nazwę Smart Tech

Przejście wszystkich hal tylko dookoła generuje 4,5km