Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 27.09.2021r.

2021-09-01T12:50:52+00:00

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego